Prestacions puntuals

En funció de la disponibilitat pressupostària, s’estableixen unes prestacions assistencials puntuals d'acord amb la voluntat de fer més fàcil la conciliació de les responsabilitats personals amb la pràctica de la professió mèdica.

L’import dels ajuts pot variar d’un any al altre, o dintre del mateix any, a l'alça o a la baixa, depenent del pressupost anual i el número de beneficiaris atesos pel programa. Els canvis i els motius dels mateixos, seran oportunament comunicats als beneficiaris.

Actualment, el PPS del COMG disposa de les següents prestacions puntuals:
 

Atenció social i a la dependència

Conciliació de la vida personal, familiar i professional

Prestacions educatives

Altres prestacions PPS

Prestacions COVID-19

Necessites més informació?