Prestacions COVID-19

La prestació puntual de COVID-19, és un ventall d'ajuts de caràcter ocasional adreçats a donar resposta a les necessitats d’aquells col·legiats afectats per la malaltia. Les prestacions de COVID-19 són:

Rehabilitació per a metges infectats per la COVID-19

Beneficiaris: 

  • Col·legiats en actiu en situació d’incapacitat laboral transitòria o de dependència derivada de malaltia COVID-19.

Aportació del PPS: 

  • 35 hores de servei de rehabilitació


Atenció a domicili per a metges i/o familiars que han patit el tancament de Centres de dia o Residències.

Beneficiaris: 

  • Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent. Grau II i Grau III.
  • Es contemplen també com a destinataris aquells col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent sol·licitat la valoració i resolució de dependència, aquesta es trobi en tràmit..

Aportació del PPS: 

  • 150 hores de servei d’atenció domiciliària (SAD)


Metges amb COVID-19 persistent.

Beneficiaris: 

  • Els professionals de la salut afectats directament per la COVID-19 de manera persistent, juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional.

Aportació del PPS: 

  • Suport social per part de la treballadora social del COMG
  • Suport sobre salut laboral a partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral
  • Suport jurídic des de l’assessoria jurídica del COMG-CCMC
  • Suport psicològic que es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS)
 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?