Conciliació de la vida personal, familiar i professional

La prestació puntual de Conciliació de la vida personal, familiar i professional és un ventall d'ajuts de caràcter ocasional adreçats a donar resposta a les necessitats d’aquells col·legiats que es troben en situació d’actiu professional, amb càrregues familiars i amb horaris que dificulten la conciliació familiar. Les prestacions de Conciliació de la vida personal, familiar i professional són:

 

SUPORT FAMILIAR: HORES DE SERVEI DOMÈSTIC O DE CANGUR

Prestació de serveis diversos amb l'objectiu de contribuir al suport d'aquells metges col·legiats amb càrregues familiars que es trobin en les situacions familiars imprevistes durant la seva jornada laboral. 

Destinataris: 

  • Col·legiats en actiu i tinguin fills a càrrec d'entre 0 i 6 anys. 
  • Famílies de metges col·legiats en les que algun membre del nucli familiar es trobi a l’atur (inscripció a l’INEM), sempre i quan es justifiqui una cerca de feina activa i/o estigui fent un curs de reciclatge.

Aportació del PPS:

A escollir entre servei de cangur per a fills de 0 a 6 anys o servei domèstic de tasques a la llar.

  • 50 hores per a famílies amb un o dos fills
  • 100 hores per a famílies monoparentals, nombroses o amb un fill amb discapacitat

Quan no sigui possible oferir aquest servei per raons d'ubicació, s’oferirà l’equivalent en metàl•lic:

  • 600€ (50 hores)
  • 1.200€ (100 hores)

 

CANASTRETA PER AL NOUNAT

Es lliura una canastreta de productes de primera qualitat amb l'objectiu de contribuir a alleugerir les despeses inicials que implica l’arribada d’un fill al nucli familiar. 

Destinataris:

  • Col·legiats en actiu i que esdevinguin pares o mares biològics o adoptius.
  • Col·legiats que estiguin dins el programa d'acolliment d’infants tutelats per part de l’Administració Pública competent.

Aportació del PPS:

  • En el cas d’una adopció o acolliment, si el menor no és un nadó, el programa aportarà una quantia econòmica de 200€.


 

-----------

A continuació es detallen les condicions d'accés així com la documentació necessària per sol·licitar aquestes prestacions:

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

DOCUMENTS ADJUNTS

Necessites més informació?