Altres prestacions PPS

ASSEGURANÇA DE VIDA

Assegurança col·lectiva (essent el prestador el Col·legi Oficial de Metges de Girona) que ofereix una indemnització en cas de defunció del col·legiat.

Beneficiaris: 

  • Beneficiari/s legals del col·legiat o beneficiari/s que el col·legiat hagi designat expressament a la pòlissa.

Aportació del PPS: 

  • 2.000€


AJUT ECONÒMIC A METGES RESIDENTS DE PRIMER ANY (R1)
 

Aportació del PPS: 

  • 150€

 


Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?