Assegurança de vida

La prestació puntual Assegurança de vida​ és una assegurança col·lectiva (essent el prestador el Col·legi Oficial de Metges de Girona) que ofereix una indemnització en cas de defunció del col·legiat.

Beneficiaris: 

  • Beneficiari/s legals del col·legiat o beneficiari/s que el col·legiat hagi designat expressament a la pòlissa.

Aportació del PPS: 

  • 2.000€

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?