Prestacions educatives

La prestació puntual de Prestacions educatives és un ventall d'ajuts econòmics de caràcter ocasional destinats a cobrir les despeses educatives dels metges que compleixin uns requisits especials. Les Prestacions educatives són:

AJUDES ECONÒMIQUES PER ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR

Ajut econòmic destinat a pal·liar les despeses originades per la realització d’estudis oficials. Imports a percebre per curs acadèmic, segons:

  • Fins a tres cursos en graus de 4 anys.
  • Fins a quatre cursos en graus de 6 anys. 

Destinataris:

  • Orfes de metges col·legiats d'edats entre 21 i 25 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona i que es trobin matriculats d’un curs complert o equivalent en número de crèdits.

Aportació del PPS:

  • Un sol pagament per curs de 3.650 € per a estudis superiors.
  • Un sol pagament per curs de 2.800 € per altres estudis oficials.

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

SUPORT ECONÒMIC PER L'EXPEDICIÓ DE TÍTOLS OFICIALS

Ajut econòmic destinat al reintegrament de la quantitat econòmica corresponent a l’expedició del títol.

Destinataris:

  • Orfes de metges col·legiats que hagin acabat els estudis oficials de grau superior.

Aportació del PPS:

  • Un sol pagament segons import de l'expedició del títol.

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

BEQUES MATRÍCULA UdG

Destinataris:

  • Estudiants de Medicina a la Facultat de Medicina de la Univeritat de Girona (UdG) que compleixin uns requisits especials.

Aportació del PPS:

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?