Fundació Pascual i Prats

La Fundació Pascual i Prats (FPP) facilita i ajuda el desenvolupament i la gestió de projectes mèdics i científics a través de demanar a altres organismes fons per portar a terme la seva tasca solidaria. 

Qualsevol col·legiat i/o entitat del sector sanitari gironí pot gestionar els seus projectes, ja siguin de recerca, formació o organització de qualsevol activitat en l’àmbit de la sanitat, a través de la Fundació Pascual i Prats (FPP). Aquest servei inclou l’obertura d’un compte corrent, el control d’ingressos i despeses i la seva comptabilització, amb l’objectiu de facilitar al responsable del projecte tots els tràmits burocràtics que la pròpia gestió d’un projecte comporta. A més la FPP emet el corresponent certificat de donació a la Fundació que suposa interessants avantatges fiscals pels col·laboradors que realitzen aportacions econòmiques. El cost administratiu és el 5% del pressupost del projecte.

Sol·licitut de gestió d'un projecte

Per sol·licitar el servei de gestió d'un projecte cal presentar al patronat de la FPP el document de sol·licitud del projecte. A partir d'aquí el Patronat valorarà si el projecte s’adequa als objectius fundacionals de l'entitat i s’iniciaran, en un termini de 48 hores, els tràmits administratius oportuns per la correcta gestió del projecte.

 

FPP. Òrgans de govern

La Fundació Pascual i Prats (FPP) va ser constituït a Girona...

FPP. Objectius

La promoció, la realització d'estudis i investigacions mèdiques, l'organització de seminaris...

FPP. Estructura organitzativa

La Fundació Pascual i Prats està constituïda per tres Consells de Gestió....

Necessites més informació?