Fundació Pascual i Prats

La Fundació Pascual i Prats (FPP) és l’òrgan col·legial per a la gestió dels tràmits burocràtics de projectes mèdics, de recerca o científics liderats per un metge/ssa col·legiat/da al COMG o per alguna entitat del sector sanitari gironí.

La Fundació Pascual i Prats s’encarrega de l’obertura d’un compte corrent, de la comptabilitat i control d’ingressos i despeses del projecte així com de l’emissió de certificats que calguin.

El cost administratiu d’aquesta gestió és el 5% del pressupost total del projecte (exempt en la campanya suportcovid19).

Com sol·licitar la gestió d'un projecte?

Cal presentar la sol·licitud (document adjunt) degudament omplerta al Patronat de la FPP (pascualiprats@comg.cat). A partir d'aquí, el patronat valorarà si el projecte s’adequa als objectius fundacionals de l'entitat i en donarà resposta en un termini de 48 hores.

 

FPP. Òrgans de govern

La Fundació Pascual i Prats (FPP) va ser constituït a Girona...

FPP. Objectius

La promoció, la realització d'estudis i investigacions mèdiques, l'organització de seminaris...

Necessites més informació?