Fundació Pascual i Prats

La Fundació Pascual i Prats (FPP) facilita i ajuda el desenvolupament i la gestió de projectes mèdics i científics a través de demanar a altres organismes fons per portar a terme la seva tasca solidaria. 

Qualsevol col·legiat i/o entitat del sector sanitari gironí pot gestionar els seus projectes, ja siguin de recerca, formació o organització de qualsevol activitat en l’àmbit de la sanitat, a través de la Fundació Pascual i Prats (FPP). Aquest servei inclou l’obertura d’un compte corrent, el control d’ingressos i despeses i la seva comptabilització, amb l’objectiu de facilitar al responsable del projecte tots els tràmits burocràtics que la pròpia gestió d’un projecte comporta. A més la FPP emet el corresponent certificat de donació a la Fundació que suposa interessants avantatges fiscals pels col·laboradors que realitzen aportacions econòmiques. El cost administratiu és el 5% del pressupost del projecte (exempt en la campanya suportcovid19).

Sol·licitut de gestió d'un projecte

Per sol·licitar el servei de gestió d'un projecte cal presentar al patronat de la FPP el document de sol·licitud del projecte. A partir d'aquí el Patronat valorarà si el projecte s’adequa als objectius fundacionals de l'entitat i s’iniciaran, en un termini de 48 hores, els tràmits administratius oportuns per la correcta gestió del projecte.

 

FPP. Òrgans de govern

La Fundació Pascual i Prats (FPP) va ser constituït a Girona...

FPP. Objectius

La promoció, la realització d'estudis i investigacions mèdiques, l'organització de seminaris...

Necessites més informació?