Oftalmologia

14/09/2022 - 13/10/2022

  • La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona: METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Lloc de treball Es selecciona metge/ssa especialista en oftalmologia per realitzar les consultes externes i l’activitat quirúrgica d’oftalmologia general i de cirurgia de seguiment anterior. S’incorporarà en un equip de treball interdisciplinari, realitzant les seves tasques als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella, centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora • Els anys d’experiència aportats. • Formació continuada en l’especialitat. S’ofereix • Contracte de llarga durada, posteriorment amb possibilitat d’incorporació indefinida. • Jornada 37.5 hores/setmanals • Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació Octubre 2022 o a determinar En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència OFTALMO22 abans del 13 d’Octubre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 691435639 o 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans). La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.
  • Veure adjunt
Oftalmologia