Prestacions periòdiques

En funció de la disponibilitat pressupostària, s’estableixen unes prestacions assistencials periòdiques de caràcter anual (fins al 31 de desembre de l’any que sigui concedida).

L’import dels ajuts i/o prestacions pot variar d’un any al altre, o dintre del mateix any, a l'alça o a la baixa, depenent del pressupost anual i el número de beneficiaris atesos pel programa. Els canvis i els motius dels mateixos, seran oportunament comunicats als beneficiaris.

Donada la periodicitat i la disponibilitat pressupostària que presenten aquestes prestacions, el beneficiari haurà de sol•licitar la renovació d’aquesta prestació anualment.

Actualment, el PPS del COMG disposa de les següents prestacions periòdiques:

 

Atenció especialitzada

Precarietat econòmica

Necessites més informació?