Precarietat econòmica

La prestació periòdica de precarietat econòmica és un ventall d'ajuts econòmics de caràcter mensual destinats a cobrir les despeses que hagi d'afrontar un metge col legiat (o cònjuge) amb recursos econòmics insuficients o amb dificultats per a mantenir una qualitat de vida digna. Les prestacions de precarietat econòmica són:

 

Metges discapacitats

La prestació periòdica de metges discapacitats és un ajut econòmic destinat a donar suport als metges col·legiats que presentin un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i que no gaudeixin dels recursos econòmics suficients per atendre les seves necessitats.

Aportació del PPS:

  • Fins a 1.370 €/mes

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  18.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Metges jubilats

La prestació periòdica de metges jubilats és un ajut econòmic destinat a complimentar els ingressos durant la jubilació de metges col·legiats amb ingressos patrimonials insuficients. 

Aportació del PPS:

  • Fins a 1.275 €/mes​

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  18.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Metges difunts - Viduïtat

La prestació periòdica de viduïtat és un ajut econòmic destinat a cobrir les necessitats dels cònjuges dels metges col·legiats difunts i amb recursos insuficients.

Aportació del PPS:

  • Fins a 770 €/mes​

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  15.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?