Atenció especialitzada

La prestació periòdica d'atenció especialitzada és un ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir el tractament especialitzat per a fills de metges col·legiats amb edats d'entre 0 i 12 anys que presenten necessitats especials, transitòries o permanents, originades per deficiències o alteracions del desenvolupament. Donar cobertura a les despeses originades pel tractament permet agilitar l’inici i la continuïtat del tractament per al nen.

Aportació del PPS: 

  • 200€ mensuals segons duració del tractament.

A continuació es detallen les condicions d'accés així com la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?