Objectius

La Fundació Pascual i Prats té els següents objectius:

  • La promoció, la realització d'estudis i investigacions mèdiques, l'organització de seminaris i qualsevol altre tipus d'activitat, reunions o moviments per a difondre les investigacions en matèries relatives a la professió mèdica, a la formació continuada mèdica i ocupacional de postgrau, dins del territori català.

  • La gestió i desenvolupament de canals de comunicació sense ànim de lucre orientats a oferir a tot el col·lectiu mèdic, un espai obert, a través del qual poder contactar i comunicar-se amb la resta de la professió, i trobar, al mateix temps, el contacte amb l'opinió i realitat dels seus companys de professió.

  • La col·laboració i participació en activitats i programes dedicats a la realització de projectes d'ajudes als pobles i regions necessitades, tant en forma de recursos humans com de materials relacionats amb la salut.

  • La realització de tota mena d’activitats destinades a la millora de l'exercici de la professió mèdica.