Òrgan de govern

La Fundació Pascual i Prats (FPP) va ser constituït a Girona el 3 d’octubre de 2002 pel COMG. El seu òrgan de govern és el Patronat de la fundació que el composen:

  • PRESIDENT: Dr. Albert Molins.
  • SOTS-PRESIDENTA: Dra. Carolina Roig.
  • SECRETÀRIA: Dra. Pepi Miró.
  • TRESORERA: Dra. Teresa Mir.
  • VOCALS: Dr. Josep Vilaplana, Dra. Carme Busquets, Dr. Rafel Fuentes, Dra. Anna Presas, Dr. Josep Gil i Dr. Lluís Ramió.