Condicions d'ús del servei d'identitat digital mòbil


Abans de sol·licitar el servei, Vostè (en endavant, “l’usuari”) ha de llegir i acceptar aquestes condicions d’ús. L’activació del control “He llegit i accepto les condicions legals i tècniques d’ús del servei”, es considera acceptació de les condicions legals d’ús, d’acord amb la legislació vigent.

CLÀUSULES