Galeria de Metges Catalans

La pàgina web "Galeria de Metges Catalans" està dedicada a la memòria de metges catalans distingits per una activitat professional destacada. Tots els metges i metgesses que que hi apareixen han gaudit de prestigi entre els seus coetanis i alguns d’ells l’han conservat fins avui, molts anys després de la seva mort. Altres, en canvi, han passat a l’oblit malgrat que moltes de les seves accions han tingut transcendència en el temps.

Amb aquest web, s'aspira a modificar el concepte que la fama és efímera. Es vol facilitar el coneixement de qui eren i què van fer molts metges que van contribuir en vida al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans.

Alhora, pretén ser un espai informatiu i entretingut i descriure els aspectes biogràfics més notables d’aquests metges i metgesses, relacionar les seves aportacions científiques i aportar aquelles imatges que ens els mostren en el seu món professional, personal o familiar.  Cada resum biogràfic està escrit per un autor.

Vol ser, també, un web dinàmic i participatiu que pugui anar creixent a mesura que es vagin incorporant més metges i metgesses a aquesta galeria o introduint aquelles imatges fotogràfiques que pugui aportar qui visiti el web.  Al final de cada biografia, hi ha un formulari per fer suggeriments per via electrònica als responsables del web tant per fer alguna rectificació del text escrit com per aportar noves dades o enviar imatges. També ho podeu fer a partir del formulari adjunt en aquest apartat del COMG.

Els creadors d'aquest web confien que amb aquesta iniciativa es facilitarà el coneixement de personatges de la medicina que haurien de ser reconeguts per les seves aportacions. Així, aquest web aspira a convertir-se en una espècie de diccionari il·lustrat de metges catalans famosos o que haurien de ser-ho.  La medicina de Catalunya ha tingut un gran prestigi i es deu als metges brillants que van exercir a la nostra terra. Catalunya ha estat i és una terra de grans metges.

Necessites més informació?