Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

Tindrà lloc en format mixt, presencial i per videoconferència a través de la plataforma Zoom

Dia: 18/04/2024
Lloc: Presencial (Col·legi Oficial de Metges de Girona. Auditori 3a planta. Carrer Albereda, 3-5.) i per videoconferència (a través de la plataforma Zoom)
Horari: 17.30

ORDRE DEL DIA

1) Salutació i benvinguda del President als companys assembleistes.
2) Proposta i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 30 de març de 2023.
3) Informació del President de les accions del COMG.
4) Informació Secretària
5) Proposta i aprovació, si s’escau :
  • Liquidació del pressupost de l’any 2023.
  • Pressupost de l’any 2024.
  • Quotes col·legials
6) Precs i preguntes. L'Assemblea General Ordinària es convoca per videoconferència: “de conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tots els òrgans col·legiats de les corporacions col·legials es podran constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància (...)”. (Disposició addicional sisena de la llei 2/1974, de 13 de febrer, introduïda per la disposició final primera de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia («BOE» 19 setembre). Vigència: 20 setembre 2020.

Per a poder participar a l’Assemblea, és necessari que ens facis arribar un correu electrònic confirmant la teva presència a l'adreça comg@comg.cat o al telèfon 972.20.88.00. Rebràs el enllaç d'accés a la reunió a l'adreça de correu electrònic que consta a la base de dades col·legial. Si es tingués alguna dificultat, es sol·licita posar-la en coneixement del COMG per a la seva resolució. A efectes organitzatius, s’ha d’enviar aquest e-mail de confirmació amb una antelació mínima de 72 h. abans de la data de celebració (data límit: 27 de març de 2023).

La documentació referent als punts a aprovar estarà disponible a la pàgina web del Col·legi. Per a qualsevol dubte o aclariment preguem feu arribar les vostres consultes amb l’antelació mínima de tres dies ja esmentada.

En cas de no poder connectar-te, disposaràs d’aquesta informació a les oficines i a la web del COMG (www.comg.cat)