JORNADA DE BENVINGUDA ALS MIR 2023

Jornada informativa, rebuda i acollida als metges i metgesses MIR

Dia: 30/05/2023
Lloc: AUDITORI COMG
Horari: 18.00 h

PRESENTACIÓ COL·LEGI DE METGES DE GIRONA
A càrrec del Dr. Josep Vilaplana Birba, president del COMG

PRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ DE METGES JOVES I MIR
A càrrec del Dr. Arnau Àlvarez Vila, president de la secció

BRUNCH DE BENVIGUDA I REPARTIMENT DE LES TARGES COL·LEGIALS