Concursos Artístics per a Metges 2022 · 20a edició

Jornada cultural del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 2022 · 10a edició

Dia: 25/05/2022
Lloc: Col·legi Oficial de Meges de Lleida

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya convoca de nou a tots els metges i metgesses artistes o amb aficions artístiques i als seus i les seves cònjuges a participar en aquesta nova edició dels Concursos Artístics en les disciplines de Cinema, Dibuix/Pintura, Fotografia, Narrativa breu i poesia.

Com s’hi pot participar?
Hi ha unes bases comunes per a totes les disciplines que exposem adjuntes i unes bases específiques de cada una d’elles que trobareu en el mateix document.

Termini de presentació dels treballs:
Del 21 de març al 22 d’abril de 2022 a les 10 hores.

DOCUMENTS ADJUNTS