CAMPUS IFMIL - Documentació clínica: drets i obligacions

1era edició

Dies: del 16/06/2020 fins el 15/07/2020
Lloc: Campus IFMiL
Horari: 7 hores
Preu: 52

Descripció

Puc accedir a la història clínica de la meva ex-parella? I a la d’un amic? És necessari sempre el consentiment del pacient per accedir a la seva història clínica? Qui pot accedir a la història clínica d’un menor? Qui pot accedir a la història clínica d’un pacient difunt? Quines implicacions pot tenir l’accés indegut a la història clínica del pacient? En cas de pares separats qui pot accedir a la història clínica del menor? Quan el pacient demana accedir a la seva història clínica, és obligatori donar-li? Quina documentació se li ha de donar?

En aquest curs trobaràs la resposta a aquestes i altres qüestions i, combinant teoria i casos pràctics, podràs entendre els aspectes rellevants de la història clínica. Des d'aspectes relacionats amb les obligacions dels professionals respecte de la complimentació, ús, conservació i custòdia, fins a les qüestions relatives al seu accés. Tot des de la perspectiva tant dels drets dels pacients com dels drets dels metges. A més, aquest curs t'ajudarà a resoldre els dubtes relacionats amb l’emissió d’informes i certificats mèdics i, a partir del treball d'exemples pràctics, adoptar pautes de redacció per saber com s’han d’emetre i com no.

Programa

  • Definició, contingut i tractament de la història clínica.
  • Usos de la història clínica.
  • Conservació i custòdia de la història clínica.
  • Confidencialitat i accés a la història clínica.
  • Consentiment informat.
  • Informe i certificat mèdic.

Més informació: https://www.ifmil.com/ca/inscripcio/92783
Organitzador: Campus IFMIL