CAMPUS IFMIL - E-professional de la salut: ser i estar en l'entorn digital

Itinerari formatiu de salut digital

Dies: del 15/05/2020 fins el 30/06/2020
Lloc: Campus IFMiL
Horari: Matrícula oberta
Preu: 48

Descripció

El món digital ha transformant la manera de comunicar-nos i de relacionar-nos. Com a ciutadans hem hagut d'adaptar-nos a aquest nou context hiperconectat i com a professionals tenim un gran repte davant de nosaltres: capacitar-nos digitalment i apostar per la salut digital. 

La societat necessita e-professionals conscients d'aquest canvi, que utilitzin totes les eines que tenen al seu abast per fer millorar la seva feina, adquirir noves competències que els permetin adaptar-se de manera exitosa a aquest nou context i desenvolupar-se professionalment. 

Aquest curs de 6 hores disposa de tres parts. Una primera on es tractaran temes com la identitat digital, la visibilitat i la reputació online i es donaran recomanacions sobre l'ús de les xarxes socials a nivell professional. La segona part aprofundeix en les competències i habilitats digitals que han de tenir els professionals que treballen en l'àmbit de la salut, i el tercer mòdul se centra en el procés de transformació digital, és a dir com innovar en salut i crear cultura digital

El curs té modalitat online i combina els continguts teòrics amb píndoles en vídeo i activitats d'autoavaluació que permetran a l'alumne posar a prova els coneixements adquirits. 

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu sobre Salut Digital format per 4 cursos que es poden realitzar per separat. 

Programa

MÒDUL 1: IDENTITAT, VISIBILITAT I REPUTACIÓ ONLINE

1. Identitat, visibilitat i reputació

2. recomanacions d'ús de les xarxes socials per a professionals de la salut.

MÒDUL 2: COMPETÈNCIES I HABILITATS DIGITALS

1. Introducció

 • Definició Salut digital
 • Necessitat del professional sanitari 
 • Principals obstacles per a la implantació de la salut digital

2. ¿Què és la Competència digital?

 • Definició
 • DigComp
 • 5 àrees del coneixement per a la competència digital
  • Àrees de competències
  • Competències

3. En el mon de la salut

 • Competències clau per als professionals de la salut

4. Test de competències digitals en salut

 • Definició
 • Elements
 • Blocs
 • El·laboració del test
 • Aportació del test al professional sanitari

MÒDUL 3: INICIACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN SALUT

1. Cómo innovar en salud y crear cultura digital

 • Poner el foco en el cliente
 • Ser ágiles
 • Tomar decisiones basadas en datos
 • Trabajar de manera transversal
 • Usar inteligencia colectiva

2. Com involucrar als metges en la innovació 

 • Participar temprano y con frecuencia
 • Obtener diversas perspectivas
 • Ser respetuoso con el tiempo y la experiencia del personal sanitario

3. Com donar suport als processos de transformació digital en salut

 • Context
 • Informe SEIS, AMETIC i Fenin
 • Checklist eficàcia del desenvolupament de capacitats digials i el lideratge de la teva organització 

4. Anàlisi de las tecnologies clau en salut digital

 • Internet de las cosas
 • Dispositivos y aplicaciones móviles
 • La inteligencia artificial

 

Més informació:
Organitzador: Campus IFMIL