Seminari: Assegurances de Salut: allò que hem de saber, allò que no ens expliquen

Dia: 23/05/2019
Lloc: Hotel Ultònia Gran Via de Jaume I, 22 17001 Girona
Horari: 16.30h

Un dels principals objectius de les sessions de formació que organitza el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona -més enllà d’assolir coneixements tècnics-  és que a la pràctica, aquestes us siguin útils i profitoses en la tasca diària d’assessorament als clients. En aquest sentit és una satisfacció poder convidar-vos a aquest seminari al voltant de les assegurances de salut.

L’objectiu és el de posar sobre la taula les principals diferències de les assegurances de salut que es troben al mercat. A partir d’una  tasca de dissecció minuciosa dels distints productes que han realitzat els ponents, clarificant els sempre diferents condicionats generals. Traient a la llum fins on arriben les cobertures, els serveis o tractaments que es garanteixen, quines són les exclusions, les carències, les limitacions, les franquícies, el tema de les pròtesis i molts altres aspectes.

Es comptarà també amb el valuós punt de vista i opinió del president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, que com a col·lectiu professional també estretament involucrat i interessat en tenir un paper actiu en la defensa de la qualitat del sistema sanitari privat.

No es deixarà tampoc sense resposta ni anàlisi la guerra de preus en què d’uns anys ençà han entrat algunes entitats gairebé com a únic argument de venda, encobrint en canvi les lesives clàusules de càlculs de renovació de primes, que fan que aquestes pòlisses amb vocació de vitalícies s’allunyin de la mutualització inherent a l’assegurança per convertir-se en primes lliures segons l’ús, amb increments desmesurats, que a la pràctica signifiquen l’expulsió de l’assegurat que per edat i preexistències ja no podrà subscriure cap altra pòlissa de salut. En aquest sentit també es presentarà el Compromís Ètic de l’Assegurança de Salut, la iniciativa que acaba d’endegar el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona per aconseguir el compromís del sector assegurador per les bones pràctiques en aquest ram a fi de trobar un just equilibri de drets i obligacions entre asseguradors i assegurats.

Aquest cop, per prescripció facultativa, no hi podeu faltar.

Us hi esperem!

La Comissió de Formació i Reciclatge professional

CMAG

Contingut

Assegurances de salut:

1. Anàlisi tècnica d'alguns aspectes clau

2. El paper del mediador en la contractació

3. Quina opinió tenen els metges de les assegurances de salut?

4. Presentació del Compromís Ètic de l'Assegurança de Salut

5. Col·loqui

 

Ponents

Joan Morales Dumanjó

Consultor i formador en assegurances

Anna Reinal Rosich

Directora oficina Girona ERSM Insurance Brokers

Josep Vilaplana Birba

President del Col·legi Oficial de Metges de Girona

LINKS D'INTERÈS