El Col·legi de Metges de Girona aprova un pressupost anual per impulsar l'entitat

04/05/2015

En el transcurs de la 110 Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) que ha tingut lloc a Girona, la Junta ha anunciat un conjunt d’iniciatives orientades a renovar l’entitat en diversos àmbits, com la millora de la seva projecció pública, els serveis i la comunicació amb els col·legiats i la transformació d’algunes àrees d’activitat. L’aprovació del pressupost per l’exercici 2015 farà possible continuar el treball en aquests àmbits, alguns dels quals ja s’havien iniciat durant el 2014. Amb un recorregut de 10 mesos al capdavant de l’entitat, Josep Vilaplana, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), ha assenyalat que “aquest primer període del mandat ha posat de relleu la necessitat de reforçar la cohesió interna, dinamitzar algunes àrees i augmentar la visibilitat entre els professionals gironins”. Segons Vilaplana, “la votació majoritària a favor dels pressupostos 2015, amb només tres vots en contra i dues abstencions i la liquidació de 2014, aprovada per unanimitat dels 45 col·legiats assistents, dóna suport a les accions empreses i projectades”.

REDUIR LA INCERTESA

En relació al conflicte entre el gerent del Col·legi (acomiadat) i una treballadora de la corredoria d’assegurances de l’entitat, Vilaplana ha manifestat que “totes les parts implicades han preferit arribar a la solució pactada que ha comportat l’acomiadament dels afectats”. 2 El president col·legial ha afegit que “amb la solució acordada, s’ha evitat que el Col·legi entrés en una etapa d’incertesa que hagués estat especialment negativa per l’entitat”. La Junta del Col·legi ha fet públiques les quantitats pels respectius acomiadaments. La quantitat satisfeta a la treballadora ha estat de 15.000 euros, xifra que la demandant ha considerat adequada per renunciar a la demanda i extingir el contracte amb el Col·legi. Aquest import ha estat assumit per la corredoria del Col·legi. El gerent ha estat acomiadat amb una indemnització de 13.488,63 euros, la quantitat que correspon a qualsevol acomiadament improcedent. Aquest import ha estat assumit pel COMG. Per Vilaplana, “els beneficis d’haver arribat a un acord són molt superiors a altres alternatives”. Després d’exposar als col·legiats la cronologia dels fets i d’explicar les decisions preses en cadascuna de les etapes, el president del COMG ha remarcat que “les decisions de la Junta sempre s’han basat en fets corroborats, objectius i mai fruit de la precipitació”. Vilaplana ha afegit que “la nostra prioritat ha estat escoltar, investigar i prendre les decisions més oportunes pels interessos de l’entitat”. Per aquest motiu, el president de la Junta ha remarcat que “des del principi, hem acudit a experts dels àmbits laboral i legal per investigar els fets i tenir un coneixement el més ajustat possible a la realitat d’un tema extremadament complex”.

RENOVAR LA CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Una de les propostes de la nova Junta és canviar l’actual model empresarial de Fòrum corredoria d’assegurances per donar-li una orientació més comercial. Per aconseguirho, Josep Vilaplana ha explicat que es planteja l’entrada en la societat d’un soci que impulsi l’acció de venda. El model de tots els col·legis del nostre entorn és diferent i dóna més bons resultats econòmics. Tot i no tenir pèrdues, Vilaplana ha posat de relleu que “l’actual estructura no disposa d’un equip venedor, ni tampoc compta amb directors tècnics amb una experiència consolidada en aquest àmbit”. Després de l’assemblea, la Junta compta amb el suport necessari per avançar en la transformació d’aquesta organització. En l’àmbit dels serveis als col·legiats, la Junta ha anunciat la seva voluntat d’incorporar noves prestacions tecnològiques per millorar els serveis que ofereix als professionals. Entre els quals ha destacat el traspàs, ja efectuat, a Firma professional dels serveis de signatura digital i la liquidació de la empresa Healthsign, participada pel COMG. 3 També ha posat de relleu el llançament d’un nou carnet col·legial amb xip, “per donar resposta a una demanda expressada per molts facultatius”, segons Vilaplana. L’assemblea també va aprovar la proposta de la Junta del Col·legi d’augmentar la partida destinada a formació (40.000 Euros). Amb un creixement superior al 100% respecte l’exercici anterior, aquests recursos addicionals han de servir per continuar i augmentar les col·laboracions amb la ACMG, la UdG i per posar en marxa dos cursos de especialització o postgrau que s’estan dissenyant amb la UdG. Es portarà a terme també una enquesta a més de 500 col·legiats per saber quines són les necessitats actuals i futures dels metges gironins, per tal que el Programa de Protecció Social (PPS) cobreixi aquestes demandes. La nova plana Web s’espera estrenar durant aquest mes de maig. Finalment, també es reformarà l’entrada a la seu col·legial després d’un acord amb la resta de veïns i si les proves inicials finançades pel COMG donen el resultat esperat. L’assemblea que es va iniciar a les 18h va acabar a les 20h30 finalitzat l’últim punt de l’ordre del dia; seguidament el president va atendre als mitjans de comunicació que s’esperaven al final de la sessió.

Altres notícies

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

[+] Més informació
El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

[+] Més informació
Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

[+] Més informació
Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació
El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

[+] Més informació
Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

[+] Més informació
Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

[+] Més informació
El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

[+] Més informació
Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de  l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions  sanitàries de la província de Castelló

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions sanitàries de la província de Castelló

[+] Més informació
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació