El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

24/09/2021

El 3 de setembre va entrar en vigor el decret llei que regula els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que s’han d’adaptar a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i a la reforma estatal de la legislació civil i processal que elimina la incapacitació.

La gran novetat de la reforma catalana és que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

Canvi de paradigma

Tradicionalment la legislació civil catalana ha regulat mecanismes de suport propis donant protagonisme, a partir de la Llei 25/2010 del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, al mecanisme de l’assistència, reconegut arreu del món per tractar-se d’un suport formal, instituït judicialment a voluntat de la pròpia persona i molt a prop de les prevencions de la Convenció de Nacions Unides, donat que és producte de la voluntat de la persona i evita la modificació de la capacitat. 

Amb aquesta reforma, l’assistència es constitueix com anteriorment mitjançant un procediment de jurisdicció voluntària (sol·licitada per la persona amb discapacitat), però obre la possibilitat que altres ho puguin fer en certs supòsits. S’introdueix  la possibilitat de constituir-la mitjançant l’atorgament d’escriptura pública notarial, permetent doncs la desjudicialització del suport a la capacitat jurídica.

Així mateix, la reforma permet millorar el contingut d’aquest mecanisme de suport, fent-lo més flexible i adaptable a les circumstàncies diverses de la discapacitat, mitjançant la concreció de les funcions de l’assistent, tant en l’àmbit personal i/o patrimonial i excepcionalment la representació de la persona assistida. 

Dignitat i respecte als drets, voluntats, desitjos i preferències s’esdevenen la base de l’exercici del suport, així com la cerca de la millor interpretació de la voluntat d’acord amb la trajectòria vital de la persona quan aquesta no pugui expressar-les. 

Col·laboració amb Support-Girona

Hem establert una col·laboració amb l'entitat gironina Support-Girona, entitat dedicada fa 18 anys al suport jurídic i social de persones adultes amb una discapacitat (psicosocial —derivada de malaltia mental—, intel·lectual o derivada de l’envelliment i/o malalties neurològiques). 

Support Girona es posa a la disposició del COMG per a qualsevol assessorament sobre les inquietuds que puguin sorgir en l’exercici mèdic en relació amb aquest àmbit.

Altres notícies

Metges de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya demanen millores en les condicions de jubilació dels facultatius

Metges de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya demanen millores en les condicions de jubilació dels facultatius

[+] Més informació
Nova recomanació Essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sobre el tractament de la síndrome de bufeta hiperactiva

Nova recomanació Essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sobre el tractament de la síndrome de bufeta hiperactiva

[+] Més informació
El Codi de Deontologia del CCMC actualitzat entrarà en vigor el proper 5 de febrer

El Codi de Deontologia del CCMC actualitzat entrarà en vigor el proper 5 de febrer

[+] Més informació
Demà s’obre la convocatòria 2022 de la beca  “e-health COMG” per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut

Demà s’obre la convocatòria 2022 de la beca “e-health COMG” per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut

[+] Més informació
Gestions al COMG de forma telemàtica.

Gestions al COMG de forma telemàtica.

[+] Més informació
Nova Recomanació Essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: ICA i tractament amb broncodilatadors

Nova Recomanació Essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: ICA i tractament amb broncodilatadors

[+] Més informació
Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2022

Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2022

[+] Més informació
Ja pots venir a recollir el calendari 2022 del COMG!

Ja pots venir a recollir el calendari 2022 del COMG!

[+] Més informació
Horaris de Nadal al COMG

Horaris de Nadal al COMG

[+] Més informació
Recomanacions sobre l'administració de dosis addicionals de vacuna contra la Covid-19. Programa de vacunacions de Catalunya

Recomanacions sobre l'administració de dosis addicionals de vacuna contra la Covid-19. Programa de vacunacions de Catalunya

[+] Més informació
Actualització de la recomanació sobre Episotomia i Part Vaginal que publica l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en el marc d'Essential

Actualització de la recomanació sobre Episotomia i Part Vaginal que publica l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en el marc d'Essential

[+] Més informació
Violència masclista en l’àmbit assistencial. Experiències en la detecció, el maneig i l’acompanyament

Violència masclista en l’àmbit assistencial. Experiències en la detecció, el maneig i l’acompanyament

[+] Més informació