Compatibilitat per a tots els metges jubilats de la pensió amb l’exercici professional retribuït durant la pandèmia de COVID-19

07/05/2021

La reclamació que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública fa unes setmanes, instant a la necessitat urgent de donar cobertura legal a la compatibilitat de l’exercici professional retribuït i el cobrament de la pensió per a tots aquells metges jubilats que han prestat, presten o prestaran suport al sistema sanitari durant la pandèmia de COVID-19, s’ha traduït, finalment, en un canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig) que posa fi a situacions injustes com algunes que han estat denunciades recentment pels col·legis catalans i que han afectat alguns col·legiats.

El CCMC ha ofert i segueix oferint el seu suport i assessorament als metges jubilats que van prestar-se a treballar com a voluntaris en tasques sanitàries derivades de la COVID-19 i que s’han trobat amb dificultats per compatibilitzar la corresponent retribució amb la seva prestació de jubilació, ja que, fins a l’actual canvi normatiu, semblava que només podia ser compatible la feina remunerada de voluntari amb la pensió si la prestació de serveis es feia a través d’un nomenament estatutari.

El Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig  per el que s’adopten  mesures socials, sanitàries i jurisdiccionals, recentment publicat, ha introduït modificacions d’aquest règim de compatibilitat i que seguidament resumim:
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat concertada:
 
1.- Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació a aquells metges jubilats que de manera retribuïda i per a fer front a la pandèmia, s’incorporin als centres de salut concertats amb el SCS mitjançant un contracte laboral.

Aquesta situació excepcional es mantindrà fins al proper 31/12/2021, de manera que es pugui donar cabuda a les campanyes massives de vacunació de la COVID-19.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.

2.- Igualment rellevant és que aquesta extensió de la compatibilitat es reconeix de manera retroactiva des de l’inici de la pandèmia –març de 2020- de manera que es dona cobertura a aquelles prestacions de serveis fetes en centres concertats per metges jubilats des d’aquella data.

A aquests efectes, els centres han de comunicar a l’INSS aquestes prestacions de serveis, abans del 9 de juny de 2021.

Aquesta retroactivitat també obre la porta al reintegrament de les pensions descomptades per causa d’incompatibilitat.
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat privada:
 
Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació als metges que prestin serveis dirigits a la lluita contra la COVID-19 de manera retribuïda en centres privats mitjançant un contracte laboral, sempre que hi hagi autorització sanitària prèvia.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat, igualment limitada al 31/12/2021 caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir a aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.
 
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es congratula del canvi de criteri i reconeixement de la situació dels metges jubilats voluntaris COVID-19 dels centres concertats i agraeix la col·laboració del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut en la resolució d’aquesta situació de greuge.

Els col·legiats i col·legiades del COMG que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a l’Assessoria Jurídica del COMG: advocat@comg.cat / tel.: 972.20.88.00

Altres notícies

Material formatiu sobre la Llei 3/21 de regulació de l’Eutanàsia

Material formatiu sobre la Llei 3/21 de regulació de l’Eutanàsia

[+] Més informació
El COMG signa un conveni amb ECOBIKE per promoure una mobilitat més sostenible i saludable

El COMG signa un conveni amb ECOBIKE per promoure una mobilitat més sostenible i saludable

[+] Més informació
Oberta la convocatòria 2021 del COMG-Ajuda pel finançament de projectes de cooperació sanitària

Oberta la convocatòria 2021 del COMG-Ajuda pel finançament de projectes de cooperació sanitària

[+] Més informació
Dra. Montse Esquerda:

Dra. Montse Esquerda: "Sense medicina personal no hi haurà medicina personalitzada"

[+] Més informació
Es lliuren les beques e-health COMG i Joan Bruguera 2021

Es lliuren les beques e-health COMG i Joan Bruguera 2021

[+] Més informació
Delega  el teu vot per l'Assemblea General de Mutual Mèdica del pròxim 17 de juny

Delega el teu vot per l'Assemblea General de Mutual Mèdica del pròxim 17 de juny

[+] Més informació
El CCMC dona suport als futurs metges MIR en la seva demanda d’un sistema d’elecció “en temps real” de les places de formació especialitzada

El CCMC dona suport als futurs metges MIR en la seva demanda d’un sistema d’elecció “en temps real” de les places de formació especialitzada

[+] Més informació
El COMG regula les excepcions en la quota col·legial i fa més equitativa la quota d’entrada

El COMG regula les excepcions en la quota col·legial i fa més equitativa la quota d’entrada

[+] Més informació
Els VI premis Bonastruc ça Porta del COMG reconeix el Servei de Medicina Interna d'Olot, l'IDI Girona i els doctors Rafel Cubí i Enric Juncà

Els VI premis Bonastruc ça Porta del COMG reconeix el Servei de Medicina Interna d'Olot, l'IDI Girona i els doctors Rafel Cubí i Enric Juncà

[+] Més informació
Oberta la convocatòria  de les beques COMG Pràcticum 2021, fins el 31 de maig

Oberta la convocatòria de les beques COMG Pràcticum 2021, fins el 31 de maig

[+] Més informació
La secció de metges sèniors reprèn les activitats previstes per aquest any

La secció de metges sèniors reprèn les activitats previstes per aquest any

[+] Més informació
Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

[+] Més informació