Compatibilitat per a tots els metges jubilats de la pensió amb l’exercici professional retribuït durant la pandèmia de COVID-19

07/05/2021

La reclamació que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública fa unes setmanes, instant a la necessitat urgent de donar cobertura legal a la compatibilitat de l’exercici professional retribuït i el cobrament de la pensió per a tots aquells metges jubilats que han prestat, presten o prestaran suport al sistema sanitari durant la pandèmia de COVID-19, s’ha traduït, finalment, en un canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig) que posa fi a situacions injustes com algunes que han estat denunciades recentment pels col·legis catalans i que han afectat alguns col·legiats.

El CCMC ha ofert i segueix oferint el seu suport i assessorament als metges jubilats que van prestar-se a treballar com a voluntaris en tasques sanitàries derivades de la COVID-19 i que s’han trobat amb dificultats per compatibilitzar la corresponent retribució amb la seva prestació de jubilació, ja que, fins a l’actual canvi normatiu, semblava que només podia ser compatible la feina remunerada de voluntari amb la pensió si la prestació de serveis es feia a través d’un nomenament estatutari.

El Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig  per el que s’adopten  mesures socials, sanitàries i jurisdiccionals, recentment publicat, ha introduït modificacions d’aquest règim de compatibilitat i que seguidament resumim:
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat concertada:
 
1.- Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació a aquells metges jubilats que de manera retribuïda i per a fer front a la pandèmia, s’incorporin als centres de salut concertats amb el SCS mitjançant un contracte laboral.

Aquesta situació excepcional es mantindrà fins al proper 31/12/2021, de manera que es pugui donar cabuda a les campanyes massives de vacunació de la COVID-19.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.

2.- Igualment rellevant és que aquesta extensió de la compatibilitat es reconeix de manera retroactiva des de l’inici de la pandèmia –març de 2020- de manera que es dona cobertura a aquelles prestacions de serveis fetes en centres concertats per metges jubilats des d’aquella data.

A aquests efectes, els centres han de comunicar a l’INSS aquestes prestacions de serveis, abans del 9 de juny de 2021.

Aquesta retroactivitat també obre la porta al reintegrament de les pensions descomptades per causa d’incompatibilitat.
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat privada:
 
Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació als metges que prestin serveis dirigits a la lluita contra la COVID-19 de manera retribuïda en centres privats mitjançant un contracte laboral, sempre que hi hagi autorització sanitària prèvia.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat, igualment limitada al 31/12/2021 caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir a aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.
 
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es congratula del canvi de criteri i reconeixement de la situació dels metges jubilats voluntaris COVID-19 dels centres concertats i agraeix la col·laboració del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut en la resolució d’aquesta situació de greuge.

Els col·legiats i col·legiades del COMG que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a l’Assessoria Jurídica del COMG: advocat@comg.cat / tel.: 972.20.88.00

Altres notícies

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació
El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

[+] Més informació
Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

[+] Més informació
Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

[+] Més informació
El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

[+] Més informació
Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de  l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions  sanitàries de la província de Castelló

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions sanitàries de la província de Castelló

[+] Més informació
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació
El COMG llança el vídeo “Menys plàstic, més salut” sobre la necessitat de reduir els plàstics

El COMG llança el vídeo “Menys plàstic, més salut” sobre la necessitat de reduir els plàstics

[+] Més informació
Cursos d'anglès online per a col·legiats a partir del 30 de setembre

Cursos d'anglès online per a col·legiats a partir del 30 de setembre

[+] Més informació
Cursos de català online per a col·legiats, inscripcions de l'1 al 15 de setembre

Cursos de català online per a col·legiats, inscripcions de l'1 al 15 de setembre

[+] Més informació