Metges jubilats voluntaris durant la pandèmia de COVID-19: compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’exercici professional

10/03/2021

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) està donant  suport i assessorament a una col·legiada jubilada del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) que va presentar-se voluntària per atendre pacients en un centre sanitari d’atenció primària del sistema públic de salut durant la primera onada de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 i a la qual la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social li reclama el retorn de la prestació de jubilació percebuda durant els més de dos mesos en què va estar en actiu, contractada laboralment, efectuant el seguiment de pacients COVID-19.

La col·legiada, que va respondre a la crida que va fer el CoMB i altres institucions perquè metges i metgesses jubilats poguessin donar suport als centres sanitaris durant la primera onada de la pandèmia, va reincorporar-se, mitjançant una relació laboral, al centre d’atenció primària on havia treballat, concertat amb el CatSalut, circumstància aquesta que al·lega la Seguretat Social per reclamar-li la prestació de jubilació, en entendre que, en el seu cas, no és d’aplicació la compatibilitat prevista a l‘Ordre vigent aleshores (Orden SND 232/2020, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19), ja que limitava la seva aplicació al personal estatutari que es reincorporés.

Tot i la literalitat de la norma, el CCMC entén que la finalitat de la compatibilitat prevista a l’esmentada Ordre i a les normes que posteriorment han regulat aquesta qüestió era la de permetre que el sistema de salut pogués comptar amb personal suficient per donar resposta a les necessitats de la pandèmia sense que això suposés cap perjudici per a les persones jubilades que es van avenir a col·laborar en una situació tan extrema. Per aquesta raó, el CCMC entén i considera que cal superar la literalitat de la norma, per tal de donar aixopluc just i equitatiu als metges i metgesses no estatutaris que, voluntàriament, van ajudar o vulguin seguir ajudant la població en moments tan extrems.

A banda del suport individual, el CCMC instarà el Departament de Salut i l’Organización Médica Colegial (OMC) a impulsar la modificació de la normativa actual, per tal que es fixi que l’aplicació de la compatibilitat de pensió i treball, en aquests casos excepcionals, ha de fer-se extensiva i ser reconeguda, amb efectes retroactius, a tots els metges i metgesses jubilats, amb independència de la seva vinculació estatutària o d’altra mena.

Els col·legiats i col·legiades del COMG que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a advocat@comg.cat.

Altres notícies

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

[+] Més informació
Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

[+] Més informació
L'app del COMG ja està disponible!

L'app del COMG ja està disponible!

[+] Més informació
Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

[+] Més informació
Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

[+] Més informació
Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

[+] Més informació
El CCMC crea una comissió consultiva davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

El CCMC crea una comissió consultiva davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

[+] Més informació
Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

[+] Més informació
Planificació campanya de vacunació massiva

Planificació campanya de vacunació massiva

[+] Més informació
Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

[+] Més informació
El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

[+] Més informació
Estudi sobre la salut digital a la consulta privada

Estudi sobre la salut digital a la consulta privada

[+] Més informació