Els col·legiats al COMG en xifres

08/03/2021

L'any 2020 mostra la tendència a l'alça de noves col·legiacions femenines al COMG

Dels 3121 metges col.legiats al COMG, 1619 són dones i 1502 son homes (dades a 31/12/2020).

Aquestes dades s'han anat invertint en el temps i així es mostra en la distinció entre els metges i metgesses majors de 55 anys, que segueixen essent majoritàriament homes, mentre que els metges i metgesses més joves, menors de 54 anys, són sobretot dones.

 Durant l'any 2020 s'han realitzat 177 noves col·legiacions que inclouen les esdevingudes per l'assignació de places MIR i els trasllats de metges a la província de Girona provinents de països estrangers.

Aquest any, així com s'ha anat evidenciant durant els darrers anys, s'han col·legiat més dones que homes. En les gràfiques adjuntes es percep doncs un canvi de sexe en la figura del professional. Els metges majors de 40 anys que s'han col.legiat al 2020 són majoritàriament homes, amb molt poca diferència, mentre que els menors de 40 anys, són majoritàriament dones, amb una diferència significativa, sobretot, amb metgesses menors de 30 anys.

Des de l'any 2013 es manté una major col·legació de professionals de nacionalitat espanyola tot i que també es presenta una col·legiació a l'alça de professionals estrangers.

Actualment el COMG supera els 3.000 col·legiats!

 
Citació a hores convingudes per a noves col·legiacions

Des de l'any 2017, a diferència dels anys anteriors, el procediment d'atenció als col·legiats incorpora la citació a hores convingudes per als tràmits administratius que comporta la col·legiació, aconseguint així una atenció personalitzada i una reducció del temps d'espera.

Els nous col·legiats reben tota la informació i documentació que requereixen (targeta col·legial, catàleg de serveis del COMG i anuari informatiu) i també se'ls hi regala un maletí, un USB i un bolígraf corporatiu.

Altres notícies

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

[+] Més informació
Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

[+] Més informació
L'app del COMG ja està disponible!

L'app del COMG ja està disponible!

[+] Més informació
Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

[+] Més informació
Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

[+] Més informació
Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

[+] Més informació
El CCMC crea una comissió consultiva davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

El CCMC crea una comissió consultiva davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

[+] Més informació
Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

[+] Més informació
Planificació campanya de vacunació massiva

Planificació campanya de vacunació massiva

[+] Més informació
Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

[+] Més informació
El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

[+] Més informació
Metges jubilats voluntaris durant la pandèmia de COVID-19: compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’exercici professional

Metges jubilats voluntaris durant la pandèmia de COVID-19: compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’exercici professional

[+] Més informació