Noves accions per a la simplificació administrativa dels professionals de primària i salut comunitària

07/08/2020

Salut regula una actuació que permet als professionals d’atenció primària i salut comunitària centrar l’activitat en les seves funcions assistencials, deixant de dur a terme tràmits que no es troben incloses a la seva cartera de serveis i simplificant-ne molts d’altres. Les noves accions signifiquen, a tall d’exemple, un estalvi de més de 500.000 folis diaris a Catalunya al substituir la necessitat d’impressió del pla de medicació per una descàrrega electrònica. Les accions recollides en la instrucció suposen avançar en la simplificació administrativa dels processos i electrònica, així com en la modernització del sistema. 

La directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, Xènia Acebes, explica com “la instrucció garanteix no només la simplificació dels processos, sinó promou i facilita que la ciutadania tingui accés a través de La Meva Salut a més prestacions que li facilitin satisfer les seves necessitats”. 

La regulació permetrà als professionals atendre 30.000 visites anuals menys al reduir algunes tasques burocràtiques que fins ara realitzaven. “D’aquesta manera podran donar una millor atenció als tràmits que necessiten una avaluació directa o realitzar un servei més especial dels pacients que ho requereixin”, exposa Jaume Benavent, director operatiu d’atenció primària i salut comunitària del Servei Català de la Salut.  La actuació suposarà una millora de la qualitat i eficàcia del servei.

Accés a la documentació i a la informació a través de La Meva Salut

El Servei Català de la Salut avança d’aquesta manera en la transformació digital del sistema sanitari públic i la potenciació de les iniciatives en aquest àmbit. Els ciutadans continuaran accedint a documents com el pla de medicació, comunicats de baixa, confirmació o alta mitjançant eines digitals com La Meva Salut; garantint sempre una via segura. 

Els metges o infermers de família emetran exclusivament informes inclosos en la cartera sanitària pública com l’informe de l’estat de salut, malaltia i assistència prestada a la persona. També emetran certificats de defunció, baixes i altes laborals i informes mèdics complementaris sobre incapacitat laboral en processos d’incapacitat temporal. “La instrucció assegura que cada tràmit es faci pel professional que tingui les competències, garantint el principi de subsidiarietat”, recalca Acebes. 

Certificats fora de la cartera sanitària pública

Els ciutadans podran obtenir els certificats mèdics en relació a aptituds esportives, activitats de lleure, permisos de conduir, informes per a subvencions, ajuts i assegurances en els centres autoritzats. Les avaluacions d’aptitud, capacitat o riscos laborals, incloent els processos de selecció i oposicions, s’hauran d’obtenir en el servei de prevenció de cada empresa o altres espais amb autorització.

Només els professionals inscrits al registre de pèrits del Col·legi Professionals corresponent podran donar el peritatge per designació judicial. En cas de necessitar una fe de vida caldrà que la ciutadania s’adreci al registre civil. Els ciutadans que necessitin un justificant per absència escolar per malaltia no hauran d’adreçar-se al metge de capçalera per sol·licitar el document, l’haurà de realitzar un dels titulars de la potestat parental (pare/mare) o un tutor legal, emetent una declaració responsable. La instrucció també recorda que les sol·licituds de proves o prestacions generades en l’àmbit privat no es realitzaran des del sistema sanitari públic, ja que no tenen obligació de fer-se càrrec des de les prestacions derivades d’un acte assistencial d’un altre ens.

Aquest marc d’actuacions de desburocratització en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària fomentarà que aquests disminueixin la sobrecàrrega de treball i optimitzin les seves funcions assistencial. “Amb la instrucció garantim que a aquells tràmits que sí que són cartera pública i que, per tant, s’han de fer des de l’equip d’atenció primària, se’ls hi dediqui més temps. A més, es facilita que tots els documents es puguin obtenir a través de mitjans telemàtics. Sens dubte és un pas molt important per a les tasques de la primària i comunitària”, finalitza Benavent. 

LINKS D'INTERÈS

Altres notícies

Tornada a l'escola i COVID-19: tramitació de baixes mèdiques dels progenitors i justificació de les absències escolars (CCMC)

Tornada a l'escola i COVID-19: tramitació de baixes mèdiques dels progenitors i justificació de les absències escolars (CCMC)

[+] Més informació
Participa en les sessions divulgatives de La Marató de TV3 sobre la COVID-19

Participa en les sessions divulgatives de La Marató de TV3 sobre la COVID-19

[+] Més informació
Comença la venda preferent d'entrades pel Temporada Alta

Comença la venda preferent d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
Cursos d'anglès per a col·legiats 100% online

Cursos d'anglès per a col·legiats 100% online

[+] Més informació
Cursos de català per a col·legiats 100% online

Cursos de català per a col·legiats 100% online

[+] Més informació
Els col·legis de metges de Catalunya, guardonats amb el “Premi Talent d'Honor a la Solidaritat” 2020

Els col·legis de metges de Catalunya, guardonats amb el “Premi Talent d'Honor a la Solidaritat” 2020

[+] Més informació
El Consell de Ministres prorroga la cobertura pels professionals sanitaris davant el COVID-19

El Consell de Ministres prorroga la cobertura pels professionals sanitaris davant el COVID-19

[+] Més informació
El COMG reconeix la lluita contra la COVID-19 i premia els metges hospitalaris, la primària i els voluntaris

El COMG reconeix la lluita contra la COVID-19 i premia els metges hospitalaris, la primària i els voluntaris

[+] Més informació
Enquesta curs d'anglès: Com prefereixes que s'imparteixi?

Enquesta curs d'anglès: Com prefereixes que s'imparteixi?

[+] Més informació
Molt satisfets que el nou hospital Josep Trueta se situi en un espai que pugui acollir un gran campus de salut

Molt satisfets que el nou hospital Josep Trueta se situi en un espai que pugui acollir un gran campus de salut

[+] Més informació
El CCMC recull en un document les lliçons apreses de la crisi de la COVID-19 i formula propostes de canvi del sistema de salut generals i per àmbits assistencials

El CCMC recull en un document les lliçons apreses de la crisi de la COVID-19 i formula propostes de canvi del sistema de salut generals i per àmbits assistencials

[+] Més informació
L'adjudicació de places MIR serà del 13 al 31 de juliol

L'adjudicació de places MIR serà del 13 al 31 de juliol

[+] Més informació