Noves accions per a la simplificació administrativa dels professionals de primària i salut comunitària

07/08/2020

Salut regula una actuació que permet als professionals d’atenció primària i salut comunitària centrar l’activitat en les seves funcions assistencials, deixant de dur a terme tràmits que no es troben incloses a la seva cartera de serveis i simplificant-ne molts d’altres. Les noves accions signifiquen, a tall d’exemple, un estalvi de més de 500.000 folis diaris a Catalunya al substituir la necessitat d’impressió del pla de medicació per una descàrrega electrònica. Les accions recollides en la instrucció suposen avançar en la simplificació administrativa dels processos i electrònica, així com en la modernització del sistema. 

La directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, Xènia Acebes, explica com “la instrucció garanteix no només la simplificació dels processos, sinó promou i facilita que la ciutadania tingui accés a través de La Meva Salut a més prestacions que li facilitin satisfer les seves necessitats”. 

La regulació permetrà als professionals atendre 30.000 visites anuals menys al reduir algunes tasques burocràtiques que fins ara realitzaven. “D’aquesta manera podran donar una millor atenció als tràmits que necessiten una avaluació directa o realitzar un servei més especial dels pacients que ho requereixin”, exposa Jaume Benavent, director operatiu d’atenció primària i salut comunitària del Servei Català de la Salut.  La actuació suposarà una millora de la qualitat i eficàcia del servei.

Accés a la documentació i a la informació a través de La Meva Salut

El Servei Català de la Salut avança d’aquesta manera en la transformació digital del sistema sanitari públic i la potenciació de les iniciatives en aquest àmbit. Els ciutadans continuaran accedint a documents com el pla de medicació, comunicats de baixa, confirmació o alta mitjançant eines digitals com La Meva Salut; garantint sempre una via segura. 

Els metges o infermers de família emetran exclusivament informes inclosos en la cartera sanitària pública com l’informe de l’estat de salut, malaltia i assistència prestada a la persona. També emetran certificats de defunció, baixes i altes laborals i informes mèdics complementaris sobre incapacitat laboral en processos d’incapacitat temporal. “La instrucció assegura que cada tràmit es faci pel professional que tingui les competències, garantint el principi de subsidiarietat”, recalca Acebes. 

Certificats fora de la cartera sanitària pública

Els ciutadans podran obtenir els certificats mèdics en relació a aptituds esportives, activitats de lleure, permisos de conduir, informes per a subvencions, ajuts i assegurances en els centres autoritzats. Les avaluacions d’aptitud, capacitat o riscos laborals, incloent els processos de selecció i oposicions, s’hauran d’obtenir en el servei de prevenció de cada empresa o altres espais amb autorització.

Només els professionals inscrits al registre de pèrits del Col·legi Professionals corresponent podran donar el peritatge per designació judicial. En cas de necessitar una fe de vida caldrà que la ciutadania s’adreci al registre civil. Els ciutadans que necessitin un justificant per absència escolar per malaltia no hauran d’adreçar-se al metge de capçalera per sol·licitar el document, l’haurà de realitzar un dels titulars de la potestat parental (pare/mare) o un tutor legal, emetent una declaració responsable. La instrucció també recorda que les sol·licituds de proves o prestacions generades en l’àmbit privat no es realitzaran des del sistema sanitari públic, ja que no tenen obligació de fer-se càrrec des de les prestacions derivades d’un acte assistencial d’un altre ens.

Aquest marc d’actuacions de desburocratització en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària fomentarà que aquests disminueixin la sobrecàrrega de treball i optimitzin les seves funcions assistencial. “Amb la instrucció garantim que a aquells tràmits que sí que són cartera pública i que, per tant, s’han de fer des de l’equip d’atenció primària, se’ls hi dediqui més temps. A més, es facilita que tots els documents es puguin obtenir a través de mitjans telemàtics. Sens dubte és un pas molt important per a les tasques de la primària i comunitària”, finalitza Benavent. 

LINKS D'INTERÈS

Altres notícies

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

[+] Més informació
El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

[+] Més informació
Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

[+] Més informació
Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació
El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

[+] Més informació
Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

[+] Més informació
Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

[+] Més informació
El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

[+] Més informació
Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de  l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions  sanitàries de la província de Castelló

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions sanitàries de la província de Castelló

[+] Més informació
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació