Aspectes laborals vinculats al COVID-19

17/04/2020

Contreure el coronavirus al lloc de treball és accident laboral amb caràcter general

Tots treballadors contagiats pel virus o afectats per quarantenes preventives tenen dret a baixes "assimilables" a l'accident laboral, però si el contagi es produeix en el treball es tracta d'un accident laboral amb caràcter general.

El Govern Espanyol ha modificat la regulació sobre les baixes laborals derivades del coronavirus. L'Executiu va establir a l'inici de l'epidèmia que tots treballadors contagiats pel virus o afectats per quarantenes preventives tenen dret a baixes "assimilables" a l'accident laboral. El Govern aclareix ara que, si el contagi es produeix en l'exercici del treball, es tracta d'un accident laboral amb caràcter general.

La Seguretat Social va establir el 10 de març que de manera general els contagis per coronavirus i les quarantenes preventives seran situacions "assimilades" a accident de treball exclusivament de cara a "la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social". Això és així encara que no s'hagin contagiat els afectats en el seu lloc de treball.

La Llei General de la Seguretat Social estableix per als accidents de treball que els empresaris hauran d'augmentar les prestacions de baixa per accident laboral amb recàrrecs d'entre un 30% a un 50% quan la lesió es produeixi per equips de treball o en instal·lacions que manquin dels mitjans de protecció reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions. També quan no s'hagin pres les mesures de seguretat i salut en el treball necessàries.

A més d'aquests recàrrecs són independents i compatibles amb les responsabilitats, fins i tot penals, que puguin derivar-se de la infracció en la garantia de la salut i la seguretat dels empleats.

 

 


Obligació empresarial de facilitar equips de protecció als treballadors

Aquestes mesures de seguretat vénen exigides legalment pels articles 4,2,d) i 19 del Estatut dels Treballadors, conforme als quals "l'empresari assumeix un deure de seguretat enfront dels qui treballen al seu servei"; els articles 14 i 15 de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que estableixen el dret dels treballadors a la seva protecció enfront dels riscos laborals; l'art. 3 del RD 486/1997 pel qual l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors" i l’article 21 en el qual es manifesta que davant d’una situació de risc qualificada com “greu i imminent”, l’empresari està obligat a prendre tot tipus de mesures preventives i, a més, reconeix el dret dels treballadors i treballadores a paralitzar el treball.

Respecte als equips de protecció dels treballadors, resulta d'aplicació el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Quant al personal sanitari, cal acudir al document denominat "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al nou coronavirus (SARS-*COV-2)" elaborat pel Ministeri de Sanitat en data 5 de març de 2020, que estableix els requisits que són exigibles als EPis del personal sanitari, com: màscares, guants, roba, protecció ocular i roba, així com normes sobre emmagatzematge i deixalla.

"Per tant, l'obligació legal de protegir als treballadors per part de l'empresa o administració ocupadora, implica també l'obligació de dotar-los dels mitjans preventius necessaris perquè facin el seu treball en les mínimes condicions de seguretat" (ST del Jutjat de lo Social número 31 de Madrid de 25 de març de 2020).

Altres notícies

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

[+] Més informació
El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

[+] Més informació
Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

[+] Més informació
Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació
El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

[+] Més informació
Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

[+] Més informació
Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

[+] Més informació
El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

[+] Més informació
Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de  l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions  sanitàries de la província de Castelló

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions sanitàries de la província de Castelló

[+] Més informació
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació