Mutual Mèdica inverteix dos milions d'euros per a prestacions socials davant la crisi provocada per la SARS-CoV2

16/04/2020

Davant l’excepcional situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, i sent el col·lectiu mèdic un dels més greument afectats, Mutual Mèdica ha elaborat una sèrie de mesures per a donar suport als mutualistes. 
S’ha aprovat el fet de disposar d’un fons extraordinari de 2M€ per a prestacions socials, finançat amb el resultat de l’exercici del 2019, que serà destinat a les mesures adoptades per Mutual Mèdica durant la crisi de la COVID-19.

Aquest fons podrà ser usat per a cobrir, a més d’altres despeses extraordinàries derivades d’aquesta crisi, el pagament d’una prestació econòmica a mutualistes que es trobin en una situació d’especial necessitat en haver sofert una reducció dràstica dels seus ingressos en l’exercici de la professió. Aquesta prestació es podrà sol·licitar fins el dia 25 d’abril a través del formulari publicat a la pàgina web de l’entitat.

També s’han adoptat altres mesures, per a ajudar al metge:

Els metges que es troben en quarantena o hospitalització pel virus SARS-CoV2 i que tinguin contractats l'Assegurança d'Incapacitat Laboral o l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques, rebran les cobertures i prestacions com amb qualsevol altra baixa laboral. En el cas de l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques també s'ha decidit no aplicar la carència de dos mesos, que opera a aquesta assegurança per a tots els mutualistes que tinguessin l'assegurança quan es va decretar l'estat d'alarma.

Per als metges que han optat per l'assegurança MEL, l’alternativa a autònoms, hem adoptat una mesura per  a disminuir la seva càrrega econòmica mentre duri la situació actual. D'aquesta manera, els metges que tinguin contractada l'alternativa a l'RETA amb Mutual Médica podran diferir el pagament dels seus rebuts dels mesos d'abril, maig i juny.

Mutual Mèdica ofereix l’Assegurança Mutualista Jove de manera gratuïta, durant un any, a tots els metges menors de 36 anys, que s'han col·legiat per a incorporar-se a treballar davant la situació generada per la COVID-19. Aquesta assegurança inclou una cobertura mensual de 300 € en cas de baixa. A més, per als metges que es van donar d'alta en l'Assegurança Mutualista Jove durant l'any 2019 i que els vencia la gratuïtat de l'assegurança abans del mes d'agost, se'ls prorrogarà el període de gratuïtat fins al mes de setembre.

Per a més informació sobre la mesures adoptades pots consultar aquest enllaç

DOCUMENTS ADJUNTS

Altres notícies

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

[+] Més informació
Les Beques Pràcticum Udg i  les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

Les Beques Pràcticum Udg i les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

[+] Més informació
L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

[+] Més informació
El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

[+] Més informació
El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

[+] Més informació
Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

[+] Més informació
Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

[+] Més informació
Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

[+] Més informació
Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

[+] Més informació
Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

[+] Més informació
Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

[+] Més informació