Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

25/03/2020

L’actual situació de crisi provocada per l’epidèmia de COVID-19 està obligant a fer canvis molt importants per tal de fer-hi front amb la màxima eficàcia i celeritat. Estem en una situació crítica que requereix actuacions decidides per tal de preservar com a primer objectiu la salut dels nostres ciutadans.

Els professionals sanitaris, des del primer moment, estem donant el millor de les nostres professions, així com també els hospitals, centres d’atenció primària i totes les institucions sanitàries, treballant braç a braç amb el Departament de Salut.

En aquest moment de molta tensió del sistema sanitari, tots els esforços s’han de centrar a atendre el gran nombre de pacients que ho requereixen i hem de fer-ho amb un nombre limitat de professionals, perquè els estralls de l’epidèmia afecten també els sanitaris. Tenim un gran nombre de professionals infectats i en confinament.

D’altra banda, també cal preservar els drets dels treballadors que, en situació de crisi i de malaltia, necessiten la protecció que els ofereix la baixa laboral per tal de garantir la continuïtat dels seus salaris i les prestacions que els pertoquen. Aquest és un acte mèdic al qual no volem renunciar, però, alhora, s’acompanya d’una feina administrativa molt feixuga, que, en moments de crisi com l’actual, detreuen un temps molt valuós als metges que han de complimentar baixes i comunicats de confirmació.

En un moment d’excepcionalitat, manifestada pel Reial Decret d’Estat d’Alarma, seguir dedicant temps a tasques que no aporten cap valor, mentre tenim una urgència assistencial greu com l’actual implica un conflicte ètic que s’ha de resoldre en favor del principi de justícia distributiva. És per això que recordem a tots els metges i, en especial, als metges de família que, enfront d’aquest conflicte, el Codi de Deontologia empara la decisió de fer prevaldre l’assistència per davant d’altres requeriments.

Instem, per tant, les autoritats competents a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació realitzats per professionals sanitaris fins a la resolució de l’actual crisi, tot preservant els drets i les prestacions dels treballadors.
Nota conjunta de Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)

Altres notícies

Protocols d'higiène del lloc de treball i de ventilació i aire condicionat

Protocols d'higiène del lloc de treball i de ventilació i aire condicionat

[+] Més informació
ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

[+] Més informació
Les Beques Pràcticum Udg i  les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

Les Beques Pràcticum Udg i les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

[+] Més informació
L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

[+] Més informació
El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

[+] Més informació
El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

[+] Més informació
Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

[+] Més informació
Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

[+] Més informació
Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

[+] Més informació
Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

[+] Més informació
Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

[+] Més informació
Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació