Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

25/03/2020

L’actual situació de crisi provocada per l’epidèmia de COVID-19 està obligant a fer canvis molt importants per tal de fer-hi front amb la màxima eficàcia i celeritat. Estem en una situació crítica que requereix actuacions decidides per tal de preservar com a primer objectiu la salut dels nostres ciutadans.

Els professionals sanitaris, des del primer moment, estem donant el millor de les nostres professions, així com també els hospitals, centres d’atenció primària i totes les institucions sanitàries, treballant braç a braç amb el Departament de Salut.

En aquest moment de molta tensió del sistema sanitari, tots els esforços s’han de centrar a atendre el gran nombre de pacients que ho requereixen i hem de fer-ho amb un nombre limitat de professionals, perquè els estralls de l’epidèmia afecten també els sanitaris. Tenim un gran nombre de professionals infectats i en confinament.

D’altra banda, també cal preservar els drets dels treballadors que, en situació de crisi i de malaltia, necessiten la protecció que els ofereix la baixa laboral per tal de garantir la continuïtat dels seus salaris i les prestacions que els pertoquen. Aquest és un acte mèdic al qual no volem renunciar, però, alhora, s’acompanya d’una feina administrativa molt feixuga, que, en moments de crisi com l’actual, detreuen un temps molt valuós als metges que han de complimentar baixes i comunicats de confirmació.

En un moment d’excepcionalitat, manifestada pel Reial Decret d’Estat d’Alarma, seguir dedicant temps a tasques que no aporten cap valor, mentre tenim una urgència assistencial greu com l’actual implica un conflicte ètic que s’ha de resoldre en favor del principi de justícia distributiva. És per això que recordem a tots els metges i, en especial, als metges de família que, enfront d’aquest conflicte, el Codi de Deontologia empara la decisió de fer prevaldre l’assistència per davant d’altres requeriments.

Instem, per tant, les autoritats competents a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació realitzats per professionals sanitaris fins a la resolució de l’actual crisi, tot preservant els drets i les prestacions dels treballadors.
Nota conjunta de Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)

Altres notícies

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal  fer quan arribem a casa?

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal fer quan arribem a casa?

[+] Més informació
Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

[+] Més informació
Mesures del  COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del  COVID-19 als nostres col·legiats

Mesures del COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del COVID-19 als nostres col·legiats

[+] Més informació
Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

[+] Més informació
Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

[+] Més informació
Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

[+] Més informació
Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

[+] Més informació
Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

[+] Més informació
Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

[+] Més informació
El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalents

El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalents

[+] Més informació
COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

[+] Més informació