El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalents

19/03/2020

En el marc de les mesures excepcionals conseqüència de la COVID-19 i la necessitat de metges per prestar serveis assistencials per atendre a la població, és convenient i necessari disposar de tots els recursos humans possibles i és per això que creiem convenient que qualsevol norma o decisió que afecti als professionals sanitaris no els ocasioni perjudicis.
 
Referent a la pròrroga de contractació de residents d’últim any de la formació de metges especialistes (MIR) que preveu l’article segon de l’Ordre SND/232/2020 de 15 de març
 
Segundo. Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.
 
Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación, de las especialidades de:
 
Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.
 
Sol·licitem al Ministeri de Sanitat la modificació o aclariment de l’esmentat article en el sentit que els metges que finalitzin la formació especialitzada continuïn vinculats automàticament al centre amb el contracte d’ADJUNT o equivalent que correspongui a cada institució o centre.
 
Sol·licitem a l’Administració Sanitària de Catalunya i a tots els centres sanitaris, tant com de titularitat pública com privada, on es desenvolupa la formació especialitzada (MIR), que qualsevol contractació dels metges que finalitzen el MIR es faci en la modalitat de contractació d’ADJUNT o equivalent d’acord amb el marc laboral de cadascuna de les institucions on desenvolupin la seva activitat els metges i metgesses.
 
Els quatre Col·legis de Metges de Catalunya es posen a disposició d’aquests companys i companyes per fer-se ressò de qualsevol pròrroga de contractació que no compleixi la proposta esmentada, i utilitzarà tots els recursos disponibles per tractar de fer-la efectiva.
 
Per últim, reclamem a les administracions central i autonòmica la necessitat d’articular que tots els recursos econòmics promesos per les diferents
administracions per fer front a la crisi de la COVID-19 arribin el més ràpid possible als centres sanitaris per dotar i millorar la contractació dels professionals i per tal d’habilitar recursos prioritàriament per a la protecció dels professionals sanitaris, la compra de reactius per a la determinació de proves del virus i la inversió en equipaments mèdics relacionats amb la patologia prevalent.  

Altres notícies

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal  fer quan arribem a casa?

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal fer quan arribem a casa?

[+] Més informació
Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

[+] Més informació
Mesures del  COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del  COVID-19 als nostres col·legiats

Mesures del COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del COVID-19 als nostres col·legiats

[+] Més informació
Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

[+] Més informació
Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

[+] Més informació
Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

[+] Més informació
Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

[+] Més informació
Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

[+] Més informació
Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

[+] Més informació
Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

[+] Més informació
COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

[+] Més informació