COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

18/03/2020
La pandèmia del COVID-19 està, també, tenint un alt impacte en el sector de la medicina privada i, en concret, en consultes i en centres de titularitat privada.

Les autoritats sanitàries estan en constant adopció de mesures i de recomanacions per fer front a la crisi generada, les quals estan actualitzades en aquesta pàgina web.

Les mesures impliquen la necessitat de seguir els protocols assistencials específics per evitar el contagi i la propagació del virus, que inclouen la necessària protecció dels professionals i dels pacients. 

Aquestes mesures també comporten limitar l'atenció mèdica només als processos aguts, urgents o inajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut de pacient i professional. En aquest sentit, la RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 (consulta el document adjunt), resolc “Suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que
presten assistència. Aixi mateix, l’Ordre del Ministeri de Sanitat de 15 de març de 2020 (apartat setè), aclareix qsue, en el present estat d'alarma, els establiments mèdics només prestaran l'assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.
La situació generada pel COVID-19 i les mesures que s'han de dur a terme, repercuteixen, doncs, directament no només en l'àmbit assistencial, sinó també en el de gestió, econòmic, empresarial i laboral.

El COMG és conscient que la situació originada per la pandèmia pot tenir, i de fet ja està tenint, conseqüències negatives per als col·legiats propietaris de consultes i centres mèdis, i també per als professionals que hi treballen. Per això, posem a la vostra dispocisió un servei d'assessorament professional: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de la vostra activitat professional-assistencial, tant si sou el metge propietari d'una consulta o centre sanitari, com si presteu serveis com a treballador.

Per a més informació, cal posar-se en contacte amb l'advocada del COMG, Esther Ibáñez, al correu advocat@comg.catHem establert un procediment excepcional d'acceptació de la recepta mèdica privada telemàtica en cas d'assistència per telemedicina. Aquest procediment s'ha establert entre el COMG i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona (COFGi), com un canal excepcional de prescripció-dispensació, per donar resposta a l'actual situació generada per l'estat d'alarma decretat i que ha fet incrementar la teleassistència en l’assistència sanitària privada.

Aquest procediment s’aplica per a afavorir el confinament, evitant sortides dels pacients que poden ser atesos per telemedicina. Serà aplicable durant el període de vigència de l’estat d’alarma i/o establiment de mesures excepcionals per part de l’autoritat competent que afecten al desenvolupament normal de l’assistència sanitària privada. Una vegada es doni per acabat, aquest procediment quedarà desactivat.

En cap cas aquest procediment s’aplicarà per a receptes que no compleixen la normativa aplicable en quan al format i/o el contingut de les mateixes.

Altres notícies

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal  fer quan arribem a casa?

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal fer quan arribem a casa?

[+] Més informació
Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

[+] Més informació
Mesures del  COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del  COVID-19 als nostres col·legiats

Mesures del COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del COVID-19 als nostres col·legiats

[+] Més informació
Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

[+] Més informació
Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

[+] Més informació
Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

[+] Més informació
Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

[+] Més informació
Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

Els metges que s’incorporin com a reforç durant el període d’emergència sanitària per COVID-19 tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional

[+] Més informació
Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

[+] Més informació
Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

Més de 324 voluntaris han respost a la crida COVID-19 del COMG

[+] Més informació
El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalents

El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalents

[+] Més informació