COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

18/03/2020

MESURES EN L'ÀMBIT ASSISTENCIAL

La pandèmia del COVID-19 està, també, tenint un alt impacte en el sector de la medicina privada i, en concret, en consultes i en centres de titularitat privada.

Les autoritats sanitàries estan en constant adopció de mesures i de recomanacions per fer front a la crisi generada, les quals estan actualitzades en aquesta pàgina web.

Les mesures impliquen la necessitat de seguir els protocols assistencials específics per evitar el contagi i la propagació del virus, que inclouen la necessària protecció dels professionals i dels pacients. 

Aquestes mesures també comporten limitar l'atenció mèdica només als processos aguts, urgents o inajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut de pacient i professional. En aquest sentit, la RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 (consulta el document adjunt), resolc “Suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que
presten assistència. Aixi mateix, l’Ordre del Ministeri de Sanitat de 15 de març de 2020 (apartat setè), aclareix qsue, en el present estat d'alarma, els establiments mèdics només prestaran l'assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.
 

MESURES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC, EMPRESARIAL I LABORAL
La situació generada pel COVID-19 i les mesures que s'han de dur a terme, repercuteixen, doncs, directament no només en l'àmbit assistencial, sinó també en el de gestió, econòmic, empresarial i laboral.

El COMG és conscient que la situació originada per la pandèmia pot tenir, i de fet ja està tenint, conseqüències negatives per als col·legiats propietaris de consultes i centres mèdis, i també per als professionals que hi treballen. Per això, posem a la vostra dispocisió un servei d'assessorament professional: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de la vostra activitat professional-assistencial, tant si sou el metge propietari d'una consulta o centre sanitari, com si presteu serveis com a treballador.

Per a més informació, cal posar-se en contacte amb l'advocada del COMG, Esther Ibáñez, al correu advocat@comg.cat

DISTRIBUCIÓ DE CÒPIES DE RECEPTES PRIVADES EN PAPER 

Les mesures que limiten la lliure circulació de les persones que les autoritats han ordenat per frenar l'expansió de la COVID-19 han suposat la suspensió o limitació en l'activitat de molts centres mèdics privats davant la impossibilitat dels pacients d'acudir presencialment als centres per a les visites.

En alguns casos la telefonia o l'ús d'eines d'internet permeten el seguiment assistencial a pacients ja coneguts, de manera que es pot continuar d'alguna manera l'activitat, excepte que el metge no pot entregar la recepta mèdica i es troba amb la dificultat de com enviar al pacient de forma segura les receptes en paper que s'entreguen durant la visita presencial.

Per fer front a aquesta dificultat de comunicació, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), han desenvolupat i posat en funcionament de manera excepcional mentre es mantenen les limitacions a la lliure circulació, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es puguin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir a https://copiarecepta.ccmc.cat fent ús dels noms d'usuari i contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

En el cas del Col·legi de Metges de Girona, es tracta, inicialment, de les mateixes dades utilitzades per accedir als tràmits on-line del COMG. Si no les recordes o mai les has utilitzat, pots sol·licitar-les a la següent adreça de correu: comg@comg.cat

Un cop registrat, la plataforma permet al metge pujar fotos o documents PDF de receptes privades esteses en paper. Per a fer-ho el metge haurà de demanar al pacient el consentiment. El pacient rebrà a la seva adreça de correu electrònic o al seu telèfon un missatge amb un codi, que, juntament amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, Passaport) el mostrarà a l'oficina de farmàcia de la seva elecció perquè li sigui dispensada la medicació

És important recordar que les receptes privades en paper, siguin comunicades o no per aquest mitjà, han de consignar el contingut mínim establert al RD 1718/2010 de la recepta mèdica i que podeu consultar aquí: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1013-consolidado.pdf; pel que caldrà ser especialment curós en el seu compliment, especialment en indicar un únic medicament per recepta quan es tracti de psicòtrops. Les receptes amb estupefaents no poden compartir-se a través d' aquesta plataforma.

Pots descarregar el model gratuït de recepta mèdica privada que és obligatori omplir d’acord la normativa estatal Aquí


ESCRIT DEL CCMC A LES ENTITATS D'ASSEGURANCES SANITÀRIES DE CATALUNYA

Consulta la carta que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya els hem enviat perquè assumeixin la seva part de responsabilitat davant la crisi sanitària provocada pel COVID-19. També la trobaràs adjunta.

Altres notícies

Campanya de @donemgirona i l'Hospital Trueta en motiu del Dia Mundial del Donant

Campanya de @donemgirona i l'Hospital Trueta en motiu del Dia Mundial del Donant

[+] Més informació
El COMG romandrà tancat el dilluns 1 de juny

El COMG romandrà tancat el dilluns 1 de juny

[+] Més informació
28 de maig. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones

28 de maig. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones

[+] Més informació
Protocols d'higiène del lloc de treball i de ventilació i aire condicionat

Protocols d'higiène del lloc de treball i de ventilació i aire condicionat

[+] Més informació
ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

[+] Més informació
Les Beques Pràcticum Udg i  les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

Les Beques Pràcticum Udg i les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

[+] Més informació
L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

[+] Més informació
El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

[+] Més informació
El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

[+] Més informació
Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

[+] Més informació
Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

[+] Més informació
Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

[+] Més informació