COVID-19 | Recomanacions del COMG en relació a l'exercici en el sector privat

18/03/2020

MESURES EN L'ÀMBIT ASSISTENCIAL

La pandèmia del COVID-19 està, també, tenint un alt impacte en el sector de la medicina privada i, en concret, en consultes i en centres de titularitat privada.

Les autoritats sanitàries estan en constant adopció de mesures i de recomanacions per fer front a la crisi generada, les quals estan actualitzades en aquesta pàgina web.

Les mesures impliquen la necessitat de seguir els protocols assistencials específics per evitar el contagi i la propagació del virus, que inclouen la necessària protecció dels professionals i dels pacients. 

Aquestes mesures també comporten limitar l'atenció mèdica només als processos aguts, urgents o inajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut de pacient i professional. En aquest sentit, la RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 (consulta el document adjunt), resolc “Suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que
presten assistència. Aixi mateix, l’Ordre del Ministeri de Sanitat de 15 de març de 2020 (apartat setè), aclareix qsue, en el present estat d'alarma, els establiments mèdics només prestaran l'assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.
 

MESURES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC, EMPRESARIAL I LABORAL
La situació generada pel COVID-19 i les mesures que s'han de dur a terme, repercuteixen, doncs, directament no només en l'àmbit assistencial, sinó també en el de gestió, econòmic, empresarial i laboral.

El COMG és conscient que la situació originada per la pandèmia pot tenir, i de fet ja està tenint, conseqüències negatives per als col·legiats propietaris de consultes i centres mèdis, i també per als professionals que hi treballen. Per això, posem a la vostra dispocisió un servei d'assessorament professional: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de la vostra activitat professional-assistencial, tant si sou el metge propietari d'una consulta o centre sanitari, com si presteu serveis com a treballador.

Per a més informació, cal posar-se en contacte amb l'advocada del COMG, Esther Ibáñez, al correu advocat@comg.cat

DISTRIBUCIÓ DE CÒPIES DE RECEPTES PRIVADES EN PAPER 

Les mesures que limiten la lliure circulació de les persones que les autoritats han ordenat per frenar l'expansió de la COVID-19 han suposat la suspensió o limitació en l'activitat de molts centres mèdics privats davant la impossibilitat dels pacients d'acudir presencialment als centres per a les visites.

En alguns casos la telefonia o l'ús d'eines d'internet permeten el seguiment assistencial a pacients ja coneguts, de manera que es pot continuar d'alguna manera l'activitat, excepte que el metge no pot entregar la recepta mèdica i es troba amb la dificultat de com enviar al pacient de forma segura les receptes en paper que s'entreguen durant la visita presencial.

Per fer front a aquesta dificultat de comunicació, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), han desenvolupat i posat en funcionament de manera excepcional mentre es mantenen les limitacions a la lliure circulació, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es puguin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir a https://copiarecepta.ccmc.cat fent ús dels noms d'usuari i contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

En el cas del Col·legi de Metges de Girona, es tracta, inicialment, de les mateixes dades utilitzades per accedir als tràmits on-line del COMG. Si no les recordes o mai les has utilitzat, pots sol·licitar-les a la següent adreça de correu: comg@comg.cat

Un cop registrat, la plataforma permet al metge pujar fotos o documents PDF de receptes privades esteses en paper. Per a fer-ho el metge haurà de demanar al pacient el consentiment. El pacient rebrà a la seva adreça de correu electrònic o al seu telèfon un missatge amb un codi, que, juntament amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, Passaport) el mostrarà a l'oficina de farmàcia de la seva elecció perquè li sigui dispensada la medicació

És important recordar que les receptes privades en paper, siguin comunicades o no per aquest mitjà, han de consignar el contingut mínim establert al RD 1718/2010 de la recepta mèdica i que podeu consultar aquí: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1013-consolidado.pdf; pel que caldrà ser especialment curós en el seu compliment, especialment en indicar un únic medicament per recepta quan es tracti de psicòtrops. Les receptes amb estupefaents no poden compartir-se a través d' aquesta plataforma.

Pots descarregar el model gratuït de recepta mèdica privada que és obligatori omplir d’acord la normativa estatal Aquí


ESCRIT DEL CCMC A LES ENTITATS D'ASSEGURANCES SANITÀRIES DE CATALUNYA

Consulta la carta que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya els hem enviat perquè assumeixin la seva part de responsabilitat davant la crisi sanitària provocada pel COVID-19. També la trobaràs adjunta.

Altres notícies

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

[+] Més informació
El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

[+] Més informació
Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

[+] Més informació
Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació
El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

El 9 de setembre comença la venda d'entrades pel Temporada Alta

[+] Més informació
El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

El COMG fa una acció de mecenatge per acabar l'orgue de la Catedral de Girona i organitza un concert i visites guiades per a la col·legiació

[+] Més informació
Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

Posició del CCMC i l’ACMSCB a propòsit de l’autorització judicial de tractament compassiu amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2

[+] Més informació
Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

Nova data límit pel Premi Treballs de Promoció de la Salut Girona: 12 de setembre de 2021

[+] Més informació
El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

El COMG ha preparat un programa d'activitats pel tercer trimestre replet de cultura i salut

[+] Més informació
Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de  l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions  sanitàries de la província de Castelló

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de suport fonamentat a la Junta d’Hospital de l’Hospital Universitari de la Plana i resta d’institucions sanitàries de la província de Castelló

[+] Més informació
La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació