CatSalut, COMG i COIGI signen un conveni per potenciar la formació continuada entre els professionals sanitaris

04/02/2020

El CatSalut, el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i el Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Girona (COIGI), han signat un acord de col·laboració institucional estable destinat a promoure la formació contínua dels professionals amb projecció al sistema públic de salut i facilitar el desenvolupament de totes aquelles activitats d’interès mutu que puguin contribuir a la seva millora i potenciació professional.

Aquest conveni parteix del fet que, d’una banda, el CatSalut considera prioritària la promoció de la formació contínua i la millora de la qualificació dels professionals sanitaris, especialment els que desenvolupen les seves funcions al sistema públic de salut. I d’altra banda, els col·legis professionals volen promoure l'accés a la formació dels seus associats, així com reconèixer el seu esforç formatiu permanent i acreditar la seva competència professional, d’acord amb els criteris de la universitat i de les societats científiques. De fet, totes les entitats proveïdores del SISCAT a la Regió Sanitària Girona col·laboren en dur a terme les actuacions que es desprenen del conveni.

Per tal de fer efectiu el conveni, el CatSalut, el COIGI i el COMG elaboraran un projecte formatiu, comú o diferenciat per col·legis, destinat als professionals de Girona i que haurà de ser validat per una comissió de seguiment formada per les tres parts i posteriorment aprovat pels responsables en formació designats per a cada un dels signants. Podran accedir a aquesta formació tots aquells professionals mèdics o d’infermeria col·legiats al COIGI o COMG que tinguin interès en la formació continuada.

CatSalut i COMG ja havien signat conveni per potenciar la formació del col·lectiu mèdic amb anterioritat, però aquesta és la primera vegada que el COIGI també s’afegeix a aquesta col·laboració institucional, fet que obre les portes a millorar la formació continuada entre els professionals d’infermeria de la Regió Sanitària de Girona. 

Altres notícies

Iniciativa del COMG davant la necessitat d'allotjament per a metges durant la crisi sanitària de la COVID-19

Iniciativa del COMG davant la necessitat d'allotjament per a metges durant la crisi sanitària de la COVID-19

[+] Més informació
Salut equipara els residents d'últim any com a adjunts i seran retribuïts com a tal durant la pandèmia del COVID-19

Salut equipara els residents d'últim any com a adjunts i seran retribuïts com a tal durant la pandèmia del COVID-19

[+] Més informació
El COIGI i el COMG denuncien la falta d’EPIs i de material per fer proves diagnòstiques del COVID-19

El COIGI i el COMG denuncien la falta d’EPIs i de material per fer proves diagnòstiques del COVID-19

[+] Més informació
 Qüestionaments i dilemes des del punt de l'ètica i la deontologia professional

Qüestionaments i dilemes des del punt de l'ètica i la deontologia professional

[+] Més informació
Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal  fer quan arribem a casa?

Recomanacions per a professionals amb risc d'exposició al Coronavirus SARS-COV-2: Què cal fer quan arribem a casa?

[+] Més informació
Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

[+] Més informació
Mesures del  COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del  COVID-19 als nostres col·legiats

Mesures del COMG per pal·liar els efectes derivats de la situació del COVID-19 als nostres col·legiats

[+] Més informació
Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

Comunicat del CCMC i el COIB sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

[+] Més informació
Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

Donacions davant la crisi sanitària COVID-19 al COMG

[+] Més informació
Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

Nota conjunta CCMC-CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

[+] Més informació
Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

Mesura de suport per a metges amb l'alternativa al RETA

[+] Més informació
Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Dignificar l'atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l'entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació