Secció d’Assegurança Lliure

Creada el 2 de desembre de 2021, la Secció d’Assegurança Lliure del COMG té com a objectiu vetllar pels interessos dels professionals que treballen en el sector privat i dels pacients que en fan ús.

Fenòmens com la informatització i la digitalització, la creació de grups hospitalaris o gabinets que gestionen tota l’activitat financera o la pressió de grups asseguradors sobre els usuaris, pacients, professionals o centres impacten de manera molt negativa en el col·lectiu mèdic.

L’antic triangle pacient-metge-asseguradora es veu modificat per aquests factors i aquesta secció específica s’encarrega de conèixer de primera mà el que passa a Catalunya i a l’Estat.
 
  • És important conèixer els moviments que hi ha en el sector, com avançar-nos-hi i com posicionar el col·lectiu mèdic de la millor manera davant els canvis. 
  • És clau saber cap on anem i tenir un grup expert que pugui aconsellar i ajudar en la negociació i en el diàleg amb els diferents actors.
La Secció d’Assegurança Lliure del COMG es compon de la següent Junta:
 
  • Presidència: Dr. Jaume Torramadé Ribas
  • Secretari: Dr. Carlos Redondo Alonso
  • Tresoreria: Dr. Joan Meléndez Muñoz
  • Vocals: Dr. Jordi Bachs Bayès i Dr. Josep Vilaplana Birba