Voluntats Anticipades

Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és un escrit adreçat al metge responsable on el pacient dóna una sèrie de instruccions o orientacions sobre el tractament que li pot ser aplicat o no, en aquelles situacions on ja no es troba en condicions d’expressar la seva voluntat. El document permet al professional conèixer les decisions del pacient en relació a la seva malaltia i cal tenir-lo en compte en les decisions clíniques.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’un registre centralitzat de documents de voluntats anticipades que té com a objectiu recopilar i custodiar tots els documents emesos i facilitar l’accés dels metges, independentment del lloc on es trobi el pacient que és titular del document.

Al web de la Generalitat de Catalunya trobaràs informació sobre el model de document de voluntats anticipades i sobre el tràmit de d'inscripció al registre de voluntats anticipades.

Accés per a metges al registre de voluntats anticipades

L'accés del metge o metgessa a aquest registre de voluntats anticipades del Departament de Salut es realitza a través del web del Consell de Col·legi de Metges de Catalunya. Caldrà identificar-se amb usuari i clau col·legial o amb certificat digital.