Inici / Nota legal

NOTA LEGAL

El COL·LEGI Oficial de Metges de Girona (COMG) és propietari dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix des del domini www.comg.cat i la resta de dominis registrats al seu nom.

El COMG us informa que és una corporació professional de dret públic, amb domicili a C/ Albareda, 3-5 , 17004 Girona, NIF Q1766001J, i que els seus Estatuts estan inscrits amb el núm. M/G-5 en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, els quals van ser aprovats per Resolució del Departament de Justícia de data 17 de març de 2014 (DOGC núm. 6589, de 25 de març de 2014).

POLITICA DE PRIVACITAT

El COMG és el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.comg.cat.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis del COMG i de les seves societats i/o col·laboradors. El fitxer estarà situat al C/ Albereda, nú. 3-5, 4º, sota la supervisió i control del COMG. Així mateix, l'usuari dóna el seu consentiment per a què el COMG cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany i/o col·laboradors, amb l'única finalitat de millorar la prestació del servei.

La informació continguda en la citada base de dades s'utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a comg.es, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats de comg.es que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a la base de dades propietat de comg.es que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i a la resta de legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el COMG el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d'accions legals.

Us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a COMG, a l'adreça: Albereda 3-5 · 17004 Girona (Spain)

CONDICIONS D'ÚS

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els metges col·legiats, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

El COMG declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable al COMG de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del COMG als visitants; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat d'aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant el COMG tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el COMG no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

El COMG no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

El COMG es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

El COMG no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Les pàgines del COMG poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines del COMG de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

El COMG es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT IDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta plana web (incloent, a títol enunciatiu i no limitat: marques, noms comercials, logotips i signes distintius de qualsevol tipus, drets d’autor, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, textos, arxius de so i vídeo, software, combinacions de colors, …) són propietat de COMG o dels seus autors i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, entre d’altres. No s’atorga al usuari cap llicència ni cap dret d’explotació de la totalitat o part d’aquesta pàgina web o dels elements o continguts que en formen part.

Per tant, els elements o contingut d’aquesta plana web no podran ser objecte de cap manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció...) per part del usuari o de tercers, ja sigui total o parcialment, sense l’autorització expressa del COMG.