Inici / COMG / Fundació Pascual i Prats

Fundació Pascual i Prats

La Fundació Pascual i Prats (FPP) facilita i ajuda el desenvolupament i la gestió de projectes mèdics i científics a través de demanar a altres organismes fons per portar a terme la seva tasca solidaria. 

Qualsevol col·legiat i/o entitat del sector sanitari gironí pot gestionar els seus projectes, ja siguin de recerca, formació o organització de qualsevol activitat en l’àmbit de la sanitat, a través de la Fundació Pascual i Prats (FPP). Aquest servei inclou l’obertura d’un compte corrent, el control d’ingressos i despeses i la seva comptabilització, amb l’objectiu de facilitar al responsable del projecte tots els tràmits burocràtics que la pròpia gestió d’un projecte comporta. A més la FPP emet el corresponent certificat de donació a la Fundació que suposa interessants avantatges fiscals pels col·laboradors que realitzen aportacions econòmiques. El cost administratiu és el 5% del pressupost del projecte.

Sol·licitut de gestió d'un projecte

Per sol·licitar el servei de gestió d'un projecte cal presentar al patronat de la FPP el document de sol·licitud del projecte. A partir d'aquí el Patronat valorarà si el projecte s’adequa als objectius fundacionals de l'entitat i s’iniciaran, en un termini de 48 hores, els tràmits administratius oportuns per la correcta gestió del projecte.

 

FPP. Òrgans de govern

La Fundació Pascual i Prats (FPP) va ser constituït a Girona... [+]

FPP. Objectius

La promoció, la realització d'estudis i investigacions mèdiques, l'organització de seminaris... [+]

FPP. Estructura organitzativa

La Fundació Pascual i Prats està constituïda per tres Consells de Gestió.... [+]

 

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona