La jubilació del metge: conclusions d'una taula rodona en la Reial Acadèmia de Medicina

Font: Mutual Médica, la mutualitat dels metges

 

1. És necessari preveure la jubilació amb antelació i pensar el que es vol fer quan es deixa l'activitat professional. És aconsellable establir un projecte vital adaptat a la nova circumstància.

2. És convenient preparar la jubilació amb la família, ja que el canvi d'estatus del metge també afecta la vida familiar.

3. La jubilació és una nova etapa en la qual l'entorn i el temps varien per complet i és precís adaptar-se a noves rutines. No s'ha d'oblidar que la supervivència en la jubilació oscil·la entre 20 i 30 anys, una quarta part de la vida.

4. S'han de mantenir els tres exercicis: físic, mental i social. És recomanable la dieta variada, evitant el sobrepes. Fugir de la passivitat esperant el final. El control de la salut ha d'evitar l'obsessió paranoica pel diagnòstic.

5. Els metges són propensos a desconèixer la situació econòmica que tindran quan es jubilin. Sovint ignoren el que cotitzaran, i amb quina finalitat, al llarg de la seva vida professional.

6. S'han de planificar els ingressos: saber quin import es percebrà de la Seguretat Social i quins instruments són els més adequats per a complementar la pensió, sigui amb una assegurança de jubilació, amb productes financers o amb actius físics.

7. S'han de buscar productes que tinguin liquiditat i que ofereixin el millor tractament fiscal.

8. El metge ha de mantenir el seu protagonisme davant el futur, planificant des de jove la inversió de l'estalvi per a la jubilació i preveure les aportacions als sistemes complementaris a la Seguretat Social. L'estalvi precoç és més econòmic i rendible.

9. Mutual Médica és un instrument molt avantatjós per a planificar l'estalvi i la jubilació, tant per a complementar la pensió de jubilació d'aquells que treballen de per un centre, com pels metges que treballen de forma privada, amb l'objectiu d'aconseguir un pla de jubilació complet.

10. Els Col·legis de Metges, que engloben a tots els metges, tenen la responsabilitat de conscienciar-los i informar-los sobre la conveniència de preveure la jubilació i esla vantatges que ofereix Mutual Médica com l'única mutualitat de previsió social dels metges.

Descarrega el document de conclusions. Barcelona, 9 de juny de 2016.