Junta de Govern

L'actual junta que presideix el Dr. Josep Vilaplana va arribar al Col·legi Oficial de Metges de Girona després de guanyar les eleccions col·legials celebrades el mes de juny de 2014 i va ser renombrat president el 18 de juny de 2018 d’acord amb el preceptuat als Estatuts de la Corporació al presentar-se una sola candidatura.

Els membres de la Junta són:

President: Dr. Josep Vilaplana Birba
Vicepresidenta: Dra. Josepa Miró Queralt
Secretària: Dra. Carme Busquets Julià
Vicesecretari: Dr. Rafael Fuentes Raspall
Tresorera: Dra. Teresa Mir Coll
Vocals: Dr. Albert Molins Albanell, Dra. Carolina Roig Buscató, Dra. Anna Presas Porcell, Dr. Ramon Masvidal Calpe i Dr. Josep Gil Yubero