Cardiologia

28/05/2020 - 14/06/2020

S'ofereix contracte a temps complet (40h) a la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, hospital públic i terciari a Girona. La Unitat està formada per 6 cardiòlegs, 1 tècnic d´ecocardiografia i infermeria especialitzada. Es realitza: ecocardiografia transtoràcica, ecocardiografia transesofàgica, ecocardiografia d'esforç, TAC coronari i RM cardíaca. La Unitat està acreditada per la Societat Europea de Cardiologia per a la realització avançada de les diferents tècniques. Gràcies a la col·laboració de la Fundació Daniel Bravo i Andreu, el contracte a més es troba vinculat a un Fellowship en Tècniques d'Imatge Cardíaca acreditat per la Universitat de Girona amb una durada de 2 anys i titulació pròpia.
Contacte: Sergi Moral (smoralt.girona.ics@gencat.cat).
Link: https://www.fundacioudg.org/es/fellowship-tecnicas-imagen-cardiaca-avanzadas/1/inicio.html