Codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de CatalunyaEl codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya inclou el conjunt de normes i principis ètics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxi mèdica.

Va ser aprovat a l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 i va ser actualitzat, prèvia presentació al Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

Després d'un procés de revisió i modificació amb l'objectiu d'adaptar-lo als nous reptes de la professió, va ser aprovat el 15 de setembre del 2021 pel Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 4 de gener de 2022 (Resolució JUS/3841/2021, de 21 de desembre).