Exempció de quota per incapacitat temporal per precarietat laboral

Si et trobesen una situació laboral precària, pots sol·licitar una reducció del 100% de la teva quota col·legial. (La reducció aplicable es farà, exclusivament, sobre l’import de la quota col·legial una vegada descomptat l’import que cal enviar a l’OMC - actualment 5 euros - sense afectar a l’import de la quota del programa de protecció social que es mantindrà en la seva integritat.)
 
Informació
Pots beneficiar-te d'aquesta reducció:
  • Si els teus ingressos són menors del doble del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que a l’Estat espanyol se situa en 950€. És a dir, si percep menys de 1.800€ mensuals (SMI X 2) o 25.200€ anuals (SMI X 2 X 14).
  • En el moment que la teva situació laboral canviï i percebis uns ingressos superiors al doble del SMI, ho hauràs de comunicar al COMG per tal de tornar a la situació de quota completa.
 
Documentació
Vies de tramitació
  • Per correu electrònic: col.legiacions@comg.cat
  • Presencial (cal demanar cita prèvia)

 

Necessites més informació?