Exempció de quota per incapacitat temporal per maternitat o paternitat

Si ets metge o metgessa col·legiat i has tingut un fill, pots beneficiar-te d'una reducció del 100% de la quota col·legial mentre duri el termini d'IT per maternitat/paternitat. (No afecta a la quota del Programa de Protecció Social). Quan s'autoritzi aquesta reducció, passaràs a estar inscrit amb la condició de no exercent
 
Informació
Per tramitar aquesta reducció és necessari:
  • Presentar el document que acrediti que el col·legiat es troba de baixa laboral amb motiu de maternitat/paternitat. Així, podrà beneficiar-te d'una reducció del 100% en la quota col·legial.
  • En cas que el col·legiat s'incorpori de nou a la vida laboral abans d'exhaurir el termini d'IT per maternitat/paternitat, ho haurà de comunicar al COMG per tal de tornar a la situació de quota completa.
  • La data de sol·licitud de la reducció de quota per IT de Maternitat/Paternitat haurà de ser igual o inferior a la data de venciment de la prestació de naixement i cura de menor de l’INSS o Mútual Mèdica.
 
Documentació
 
Vies de tramitació
  • Per correu electrònic: col.legiacions@comg.cat
  • Presencial (cal demanar cita prèvia)
 
FAQS
  • Quin import de reducció s'aplica?
Aquesta reducció és del 100 %, ja que es passa a la condició de col·legiat sense exercici, i s'aplica sobre la part de quota col·legial. No afecta ni a la quota del Programa de Protecció Social, ni a la de la pòlissa Responsabilitat Civil Professional.
  • Sobre quin període s'aplica aquesta reducció?
En cas que n'hi hagi hagut, la reducció de quota es pot iniciar amb la data de la baixa prèvia relacionada amb la Maternitat/Paternitat, i acabar en la data de la finalització de la prestació de naixement i cura del menor. Cal tenir en compte que les dates d'aquesta baixa prèvia han de ser seguides i ininterrompudes en relació amb l'esmentada prestació (de 16 setmanes amb caràctergeneral).
En canvi, la lactància, i l'excedència resten fora d'aquesta modalitat de reducció de quota.
  • En quin moment es recomana presentar la documentació?
Es recomana fer tot el tràmit d'una sola vegada un cop hagi nascut el nadó, moment en què ja coneixem amb exactitud la data d'inici i la data fi. Es recalcuraran les quotes retroactivament fent l'extorn corresponent. En tot cas tingues cura de presentar la teva sol·licitud abans de la data de finalització de la prestació de naixement i cura del menor, ja que altrament no es podrà tramitar la reducció de quota.
  • Al passar a Sense Exercici, cal informar al servei de Responsabilitat Civil Professional (RCP)?
Si preveus que no exerciràs durant un període llarg, recorda que pots sol·licitar el canvi de la pòlissa RCP a la modalitat de cobertura Reduïda. 

Necessites més informació?