Exempció de quota per Metge/ssa Honorífic

Els metges que han complert l’edat de 70 anys passen automàticament a la condició de Metge Honorífic, quedant exempts del pagament de les quotes col·legials. Es fa de manera automàtica.
 
Informació
  • La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
  • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CCM,C passaràs a la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició. Per més informació (COMG).

Necessites més informació?