Quota d'entrada i quota col·legial trimestral

La quota col·legial és trimestral i es composa de dos conceptes i imports fixes:
 
 • Quota col·legial: 72 €
 • Quota Programa Protecció Social: 24,07 €
La quota d'entrada correspon a un pagament únic amb diferents imports segons:
 
 • Menys de 2 anys de graduat/llicenciat: 70,00 €
 • Més de 2 anys de graduat/llicenciat: 140,00 €
 • Reingressos: 0,00 €

A més, opcionalment, es pot contractar la pòlissa de Responsabilitat civil professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que es gira en un altre rebut trimestral per aquest concepte. Els imports de lany 2021 d'aquesta pòlissa són: 
 
 • Col·legiats: 131,00 €
 • Col·legiats MIR*: 104,28 €
 • Jubilats**: 13,30 €
 • Metges Família Atenció Primària (sector públic): 104,28 €
 • Metges Pediatria Atenció Primària (sector públic): 104,28 €
 • Extensió Andorra: 23,96 €
 *1er any natural de residència gratuït (des de l'inici de la residència fins del 31 de desembre d'aquell mateix any)
** Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CCMC, pots contractar la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició. 


                       
 

Necessites més informació?