Prestacions COVID-19

La prestació puntual de COVID-19, és un ventall d'ajuts de caràcter ocasional adreçats a donar resposta a les necessitats d’aquells col·legiats afectats per la malaltia. Les prestacions de COVID-19 són:

REHABILITACIÓ PER A METGES AFECTATS PER LA COVID-19

Beneficiaris: 

 • Col·legiats en actiu en situació d’incapacitat laboral transitòria o de dependència derivada de malaltia COVID-19.

Aportació del PPS: 

 • 35 hores de servei de rehabilitació


ATENCIÓ A DOMICILI PER A METGES I/O FAMILIARS QUE HAN PATIT EL TANCAMENT DE CENTRES DE DIA O RESIDÈNCIES

Beneficiaris: 

 • Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent. Grau II i Grau III.
 • Es contemplen també com a destinataris aquells col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent sol·licitat la valoració i resolució de dependència, aquesta es trobi en tràmit..

Aportació del PPS: 

 • 150 hores de servei d’atenció domiciliària (SAD)


METGES AMB COVID-19 PERSISTENT

Beneficiaris: 

 • Els professionals de la salut afectats directament per la COVID-19 de manera persistent, juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional.

Aportació del PPS: 

 • Suport social per part de la treballadora social del COMG
 • Suport sobre salut laboral a partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral
 • Suport jurídic des de l’assessoria jurídica del COMG-CCMC
 • Suport psicològic que es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS)


SERVEI CANGUR PER FILLS MENORS DE 12 ANYS EN SITUACIÓ DE “QUARANTENA” PEL COVID‐19

Beneficiaris: 

 • Col∙legiats que es trobin en situació d’actiu professional i tinguin fills a càrrec entre 0 i 12 anys.
  Supòsit A: “Quarantena” provinent de l’àmbit escolar d’un dels fills del col∙legiat.
  Supòsit B: “Quarantena” provinent de l’àmbit familiar i/o social d’un dels fills del col∙legiat..

Aportació del PPS: 

 • L’aportació serà fins a un màxim de 70 hores de servei cangur en horari laboral i diürn.
 • S’estudiarà suport econòmic en cas que ja tinguin contractat el servei d’un cangur fins a 750€.

Formulari de sol·licitud
 


Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?