Orfes

La prestació periòdica d'orfandat és un ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir les despeses educatives dels orfes de metges col·legiats menors de 21 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona. 

Aportació del PPS:

  • 375 €/mes
  • 510 €/mes (orfes absoluts)
  • 1.010 €/mes (orfes absoluts ambdós progenitors metges)

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Pròrroga per a orfes majors de 21 anys:

En el cas d'estar cursant uns estudis oficials i que els orfes compleixin 21 anys en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 d’agost d’aquell mateix any, es pot sol·licitar una pròrroga destinada a perllongar la cobertura de les despeses educatives fins finalitzar el curs.

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta pròrroga:

 

Orfes discapacitats majors de 21 anys:

La prestació periòdica d'orfandat també presenta una ampliació de la prestació basada en un ajut econòmic de caràcter mensual destinat a cobrir les despeses derivades d'una situació de dependència dels orfes de metges col·legiats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona. 

Aportació del PPS:

  • Fins a 650 €/mes

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  • 25.000 €/ anuals
  • 50.000 €/ anuals (Orfes discapacitats absoluts)

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

Necessites més informació?