• Inici
  • Comunicació
  • Posicionaments

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) insta les autoritats sanitàries a vacunar enfront la COVID-19 els metges que exerceixen als sectors públic i privat

15/01/2021

En el context del pla dissenyat pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes per a l’administració de vacunes enfront la COVID-19, els metges en exercici, tant del sector públic com del sector privat, es consideren part del grup de persones a qui cal vacunar de manera prioritària (consulteu el document "Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut").

Els col·legiats que treballen al sector públic seran informats des dels seus centres de l’operativa organitzada a cadascun d’ells. Pel que fa als col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics), el CCMC està en contacte amb les autoritats sanitàries per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir (segons disponibilitat de dosis i de recursos) l’administració de la vacuna a aquests professionals.

Tan bon punt hi hagi novetats sobre aquesta operativa, el COMG n’informarà des de la web col·legial i resta de canals informatius.