• Inici
  • Comunicació
  • Posicionaments

Els processos d’homologació d’especialitats cursades fora de la Unió Europea

05/04/2024

El Consell de Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat el document de posició Els processos d'homologació d'especialitats cursades fora de la Unió Europea, que recomana simplificar i accelerar el reconeixement de les capacitats i qualificacions de metges amb especialitats cursades a tercers països. 

Prenent com a base els resultats obtinguts a partir d’una enquesta promoguda pels quatre col·legis de metges catalans i d’altres dades procedents dels registres col·legials, així com la Recomanació (UE) 2023/2611, de 15 de novembre de 2023 de la Comissió Europea, el document planteja aquestes recomanacions amb l’objectiu que el mercat laboral de la UE faciliti la integració dels professionals amb títols d’especialista expedits fora de l’àmbit de la UE, tenint en compte també les necessitats de l’economia i la societat de la UE.

Els metges amb formació d’especialistes cursada a països extracomunitaris han traslladat als respectius col·legis les dificultats amb què es troben a l’hora de poder homologar els seus títols de metge especialista, sobretot pel que fa a la durada dels tràmits i a l’acompliment de les exigències administratives

El CCMC considera que és necessari adaptar i ajustar els procediments de reconeixement de títols de metge especialista extracomunitaris a l’esmentada Recomanació de la Comissió Europea amb una intervenció decidida de les administracions competents perquè destinin els recursos humans, pressupostaris i formatius necessaris per agilitzar, accelerar i donar resposta en un termini raonable a les sol·licituds d’homologació, especialment en aquelles especialitats greument deficitàries i en les quals la capacitat de formació del nostre sistema no pot donar resposta a curt o mitjà termini.

En aquest sentit, el CCMC considera que la delegació de competències a les administracions autonòmiques i l’encàrrec de gestió als col·legis professionals permetria l’execució i una millor resolució de les sol·licituds d’homologació de títols.

DOCUMENTS ADJUNTS