Suport Emocional als Professionals de la Salut

El servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) és un servei que neix amb l’objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida del professional sanitari donant resposta a professionals de la salut que presenten un patiment emocional d’origen laboral, principalment, (síndrome de desgast professional).

El SEPS va dirigit a:

 • Professionals de la salut que expressen dificultats per gestionar l’estrès perllongat, produït per l’activitat laboral i que manifesten símptomes que són compatibles amb la síndrome de desgast professional.
 • Professionals de la salut que explícitament demanen ajuda pel maneig de la gestió de la sobrecàrrega de l’activitat assistencial.
 • Professionals de la salut afectats pel patiment psicosocial: dol patològic, ruptures, migracions, rol de cuidador familiar...
 • Professionals de la salut amb malestar emocional com a resultat d’haver patit una denúncia per presumpta mala praxi.

Què ofereix el SEPS?

El SEPS és un servei suportat per la Fundació Galatea que disposa d’una línia d’ajudes econòmiques per aquells professionals que el sol·licitin. Aquestes ajudes són limitades i cobreixen 5 sessions psicoterapèutiques a l’any. En el cas que el professional necessiti un nombre de sessions més elevat, aquestes hauran de ser cobertes pel mateix interessat.

El SEPS utilitza les modalitats d’intervenció que es considerin més eficients en cada cas i en una doble vessant:

Per al professional:

 • Individual
 • De parella
 • Familiar
 • Grupal
 • De mediació

Per a l’organització:

 • Programes de millora de la gestió emocional per a professionals per evitar el burnout.
 • Caps com a “gestors de les emocions”.
 • Les organitzacions com a centres “Saludables”.

Política de confidencialitat

Cal destacar que el SEPS s’emmarca dins la política de confidencialitat, un dels criteris essencials per a la Fundació Galatea. La Unitat d’Acollida del professional interessat en rebre aquest suport gestionarà les dades dels usuaris amb totals garanties de confidencialitat.

Observacions

El SEPS també dóna suport a professionals sanitaris que presentin un patiment emocional sense un origen laboral.

Com sol·licitar el servei SEPS?

La via d’accés al SEPS és la Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea (93 567 88 56) que serà l’encarregada d’acollir el cas al dispositiu que millor convingui.

Sempre, davant la dificultat de fer un bon triatge, el metge serà derivat a la Clínica Galatea.