Consell Tècnic de Medicina (CTM)

El Consell Tècnic de Medicina (CTM) és un òrgan que, depenent del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), acredita els cursos dirigits, principalment, a professionals mèdics a Catalunya. És a ell, per tant, a qui s'han d'adreçar aquelles persones, entitats o organitzacions que vulguin acreditar una acció formativa.

En el CTM del CCFCPS hi estan representades les universitats, els col·legis professionals, algunes societats científiques (com l'Acadèmia de Ciències Mèdiques -ACM- o la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària -CAMFiC-) i experts en l’àmbit de la investigació i docència.

El fet d’acreditar una activitat formativa significa que el programa, número d’hores impartides, qualitat i capacitació de l’equip docent ha estat sotmès a una revisió externa per part d’experts en l’àrea a que fa referència la formació. També s'atorguen a l'activitat uns crèdits, en base a hores impartides i qualitat, que posen en valor la formació rebuda. 

Cal recordar que les sessions clíniques programades i les estades que es duen a terme dins dels centres sanitaris també poden ser acreditades.

Acreditacions. Requeriments generals

Entre a aquest enllaç per a més informació. Llegir més

Membres del Consell Tècnic de Medicina per Formació Continuada (2015-2018)

Per Col·legis Professionals:
Rosa M. Pérez Pérez
Gustavo Tolchinsky Wiesen
Rafael Fuentes Raspall
Per Societats Científiques:
Àlvar Net Castel
Josep Reig Vilallonga
Lluïsa Rodríguez Latre
Per Universitats:
Francesc Cardellach López
Experts:
Roser García-Guasch
Ricard Tresserras Gaju
Sebastià Santaeugènia